Index by incipit   A

86 Acorrer-nos póde e de mal guardar 343 A Madre do que o démo
65 A creer devemos que todo pecado 83 Aos séus acomendados
267 A de que Déus pres carn' e foi dela nado  373 211 Apóstos miragres faz todavía
68 A Grorïosa grandes faz 358 A que às cousas coitadas
79 Ai, Santa María, que se per vós guía 246 A que as pórtas do céo
425 Alegría, alegría 386 A que avondou do vio
155 Alí u a pẽedença 379 A que defende do démo
313 Alí u todo-los santos 150 A que Déus ama, amar devemos
51 A Madre de Déus devemos tẽer mui cara 351 A que Déus avondou tanto
89 A Madre de Déus onrrada 6 A que do bo rei Daví
273 A Madre de Déus que éste 366 A que e nóssos cantares
184 A Madre de Déus tant' á e si gra vertude 178 A que faz o óme mórto
347 A Madre de Jesú-Cristo, o verdadeiro Messías 234 A que faz os pecadores
172 A Madre de Jesú-Cristo que céos, térras e mares 304 Aquela e que Déus carne
302 A Madre de Jesú-Cristo, que é Seor de nobrezas 258 Aquela que a séu Fio
288 A Madre de Jesú-Cristo, vedes a que aparece 208 Aquele que ena Virge
398 A madre do Pastor bõo 135 Aquel podedes jurar
147 A Madre do que a bestia 204 Aquel que a Virge Santa
156 A Madre do que de térra 249 Aquel que de voontade
4 A Madre do que livrou 275 A que nos guarda do gra fógu' infernal