Index by incipit   AB

389 A que pera paraíso 403 Aver no podería
269 A que poder á dos mórtos 376 A Virge, cuja mercee
384 A que por mui gra fremosura 134 A Virge e que é toda santidade
169 A que por nos salvar 41 A Virge, Madre de Nóstro Seor
114 A que sérve todo-los celestïaes 42 A Virge mui grorïosa
224 A Reía e que é comprida toda mesura 91 A Virge nos dá saúd' e tóe mal
67 A Reía grorïosa 322 A Virge, que de Déus Madre
236 A Santa Madre daquele 45 A Virge Santa María tant' é de gra pïedade
140 A Santa María dadas 8 A Virge Santa María todos a loar devemos
82 A Santa María mui bo servir faz 97 A Virge sempr' acorrer
326 A Santa María muito ' é gréu 49 Be com' aos que va per mar
162 A sas figuras muit' onrrar 336 Be como pua o démo
324 A Seor que mui be soube 420 Bẽeita és, María
359 As mãos da Santa Virge 411 Bẽeito foi o día
247 Assí como Jeso-Cristo 257 Be guarda Santa María pola sa vertude
13 Assí como Jesú-Cristo 348 Be parte Santa María
226 Assí pód' a Virge so térra guardar 221 Be per está aos reis
332 Atá gra poder o fógo 73 Be pód' as cousas feas fremosas tornar
96 Atal Seor 101 Be pód' a Seor se par
55 Atant' é Santa María 189 Be póde Santa María guarir de toda poçô