Index by incipit   ST

21 Santa María pód' enfermos guarir 71 Se muito no amamos
92 Santa María poder á 262 Se no loássemos por al
259 Santa María pua d' avĩir 207 Se óme fezér de grado
62 Santa María sempr' os séus ajuda 193 Sôbelos fondos do mar
350 Santa María, Seor 90 Sóla fústi, seneira
100 Santa María, Strela do día 176 Soltar póde muit' agia
279 Santa María, valed', ai Seor 426 Subiu ao céo o Fio de Déus
237 Se be ena Virge fïar 415 Ta bẽeita foi a saüdaçô
380 Se calar ne tardar 154 Ta grand' amor á a Virge
137 Sempr' acha Santa María razô verdadeira 337 Ta gra poder á a Virge
102 Sempr' aos séus val 252 Ta gra poder a sa Madre
151 Sempr' a Virge, de Déus Madre 128 Ta muit' é co Jesú-Cristo
377 Sempr' a Virge grorïosa ao que s' e ela fía 315 Tant' aos pecadores
345 Sempr' a Virge grorïosa faz aos séus entender 173 Tantas e Santa María
265 Sempr' a Virge santa dá bo gualardô 152 Tantas nos móstra a Virge
305 Sempre devemos na Virge 228 Tant' é grand' a sa mercee
390 Sempre faz o meor 110 Tant' é Santa María de be mui comprida
196 Sempre puou muit' a Virge 286 Tanto quér Santa María
17 Sempre seja bẽeita e loada 31 Tanto, se Déus me perdô
248 Se muito be que nos faze 48 Tanto so da Grorïosa