Main index   81–120

81 Par Déus, tal seor muito val 101 Be pód' a Seor se par
82 A Santa María mui bo servir faz 102 Sempr' aos séus val
83 Aos séus acomendados 103 Quena Virge be servirá
84 O que e Santa María crevér be de coraçô 104 Nunca ja pód' aa Virge
85 Pera toer gra perfía 105 Gra pïadad' e mercee e nobreza
86 Acorrer-nos póde e de mal guardar 106 Prijô fórte ne dultosa
87 Muito pua d' os séus onrrar 107 Que crevér na Virge santa
88 Que servir a Madre do gra Rei 108 Dereit' é de s' end' achar
89 A Madre de Déus onrrada 109 Razô a os dïabos de fogir
90 Sóla fústi, seneira 110 Tant' é Santa María de be mui comprida
91 A Virge nos dá saúd' e tóe mal 111 E todo tempo faz be
92 Santa María poder á 112 Nas coitas devemos chamar
93 Nua enfermidade no é de sãar 113 Por razô teo d' obedecer
94 De vergoa nos guardar 114 A que sérve todo-los celestïaes
95 Que aos sérvos da Virge de mal se trabaa 115 Co séu be sempre ve
96 Atal Seor 116 Dereit' é de lume dar
97 A Virge sempr' acorrer 117 Toda cousa que aa Virge seja prometuda
98 No dev' a Santa María 118 Fazer póde d' outri vivê-los séus
99 Muito se deve tẽer 119 Como somos per consseo do démo perdudos
100 Santa María, Strela do día 120 Quantos me crevére loará