Main index   201–240

201 Muit' é mais a pïadade de Santa María 221 Be per está aos reis
202 Muito á Santa María 222 Que ouvér na Grorïosa
203 Que polo amor de Santa 223 Todo-los coitados que quére saúde
204 Aquel que a Virge Santa 224 A Reía e que é comprida toda mesura
205 Oraçô co pïadade 225 Muito bo miragr' a Virge
206 Que soubér Santa María be de coraçô amar 226 Assí pód' a Virge so térra guardar
207 Se óme fezér de grado 227 Que os pecadores guía
208 Aquele que ena Virge 228 Tant' é grand' a sa mercee
209 Muito faz grand' érro, e e tórto jaz 229 Razô é grand' e dereito
210 Muito foi nóss' amigo  416 230 Tod' óme deve dar loor
211 Apóstos miragres faz todavía 231 Vertud' e sabedoría
212 Tod' aquel que pola Virge 232 E toda-las grandes coitas
213 Que sérve Santa María 233 Os que bõa mórte mórre
214 Como a demais da gente 234 A que faz os pecadores
215 Co gra razô é que seja 235 Como gradecer be-feito
216 O que e Santa María de coraçô confïar 236 A Santa Madre daquele
217 No dev' a entrar nu' óme 237 Se be ena Virge fïar
218 Razô a de seere 238 O que viltar quér a Virge
219 No convê aa omage 239 Guardar-se deve tod' óme
220 E quena no loará 240 Os pecadores todos loará