Main index   41–80

41 A Virge, Madre de Nóstro Seor 61 Fól é o que cuida que no podería
42 A Virge mui grorïosa 62 Santa María sempr' os séus ajuda
43 Porque é Santa María 63 Que be sérv' a Madre do que quis morrer
44 Que fïar na Madre do Salvador 64 Que mui be quisér o que ama guardar
45 A Virge Santa María tant' é de gra pïedade 65 A creer devemos que todo pecado
46 Porque aja de seer 66 Quantos e Santa María
47 Virge Santa María 67 A Reía grorïosa
48 Tanto so da Grorïosa 68 A Grorïosa grandes faz
49 Be com' aos que va per mar 69 Santa María os enfermos sãa
50 No deve nu' óme desto per re dultar 70 Eno nome de María
51 A Madre de Déus devemos tẽer mui cara 71 Se muito no amamos
52 Mui gra dereit' é d' as bestias obedecer 72 Que diz mal
53 Como pód' a Grorïosa mui be enfermos sãar 73 Be pód' as cousas feas fremosas tornar
54 Toda saúde da Santa Reía 74 Que Santa María quisér defender
55 Atant' é Santa María 75 Omildade co pobreza
56 Gra dereit' é de seer 76 Quenas sas figuras da Virge partir
57 Mui grandes noit' e día 77 Da que Déus mamou o leite do séu peito
58 De muitas guisas nos guarda de mal 78 No póde prender nunca mórte vergoosa
59 Quena Virge be servir nunca poderá falir 79 Ai, Santa María, que se per vós guía
60 Entre Av' e Éva 80 De graça chẽa e d' amor