Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
DAS117
BEste é o Prólogo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas que há mestér eno trobar.
5:12Mas a dona tant' éra fremosa, que foi das bélas flor
5:62chegou un Conde, que lla foi das mãos toller.
5:88e non viínna quen lla das mãos sacasse de nenllur
10:1Rósa das rósas e Fror das frores,
10:2Dona das donas, Sennor das sennores. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
15:126e das sas armas non vi i ren.
16:42con coita das gentes que ían con el falar.
18:48muitas das gentes
22Esta é como Santa María guardou a un lavrador que non morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e séus hómees.
25:86no pórto das aguas mui fondas
29:14da Sennor das aposturas
29:20que é Sennor das naturas,
29:28en ela das sas alturas.
31:63a que das cousas sermôn
35:53E o que tiínn' a arca | das relicas, sen mentir,
35:55O almiral das galéas | viínna muit' ant' os séus,
35:64e fez tirar das galéas | saetas mui mais de mil
35:104de vos nembrar das relicas | da Virgen que con Déus sé,
39:24quantos das térras i foron juntados,
40Esta é de loor de Santa María das maravillas que Déus fez por ela.
46Esta é como a omagen de Santa María, que un mouro guardava en sa casa honrradamente, deitou leite das tetas.
52:25e das cabras depois assí lles conteceu
53Como Santa María guareceu o moço pegureiro que levaron a Seixôn e lle fez saber o Testamento das Escrituras, macar nunca leera.
56Esta é como Santa María fez nacer as cinco rósas na boca do monge depós sa mórte, polos cinco salmos que dizía a honrra das cinco lêteras que há no séu nome.
62:22das Vírgẽes foi ben come sisuda.
70Esta é de loor de Santa María, das cinque lêteras que há no séu nome e o que quéren dizer.
73:2a que pód' os pecados das almas lavar.
75:19e vivía das esmólnas | que lle davan; e sen falla
76:2quér das de séu Fillo, fól é sen mentir.
77Esta é como Santa María sãou na sa igreja en Lugo ũa mollér contreita dos pées e das mãos.
79:25Atant' houve Musa sabor das compannas
88Como Santa María fez a un físico que se metera monje que comesse das vidas que os outros monjes comían, que a el soían mui mal saber.
89:28Reínna das outras reínnas,
89:29acorredor das mesquinnas,
96:42“Mas non quis a Virgen, das outras mellor,
99:18das paredes e raer
99:25das outras, e a correr
104:14das da eigreja, que lógo | o podería haver,
105:85ll' apareceu a Sennor das reínnas
114:20das chagas mui grandes e atán maltreito,
114:36déu aa bẽeita Sennor das sennores,
117Como ũa mollér prometera que non lavrasse no sábado e per séu pecado lavrou, e foi lógo tolleita das mãos; e porên mandou-se levar a Santa María de Chartes, e foi guarida.
117:28andar tolleita das mãos e pedir oíran
121Esta é dun miragre do cavaleiro que fazía a guerlanda das rósas a Santa María.
121:12que a guerlanda das rósas | no tempo delas mui ben
121:29das rósas ena guerlanda; | mas eles entôn poder
124Como Santa María guardou un hóme que apedraron que non morresse atá que se mẽefestasse, porque jajũava as vigías das sas féstas.
125:44mai-lo crérigo das mãos | muit' aginna lla tollía.
132:11das outras é nemigalla
132:54das mais ricas que sabían
132:60o prazo das vodas vẽo
143:34lógu' en térra das mãos foi ferir
145:38o Fillo da Reínna das bẽeições;
147Como ũa mollér póbre déu sa ovella a guardar a un ovelleiro, e quando ao trosquïar das ovellas vẽo a vélla demandar a súa e o ovelleiro disse que a comera o lobo, chamou Santa María de Rocamador, e a ovella braadou u lla tiínna o ovelleiro asconduda e disse: “ei-me acá, ei-m' acá.”
148:29Entôn muitas das gentes | se foron i chegando
151:37tollend' os frócos das téstas | e descobrind' as moleiras
152:30foi u viu a Virgen santa, | que é Sennor das sennores.
159:25e saíron aa rúa | muitas das gentes chamar,
173:10senôn chamar sempr' a Virgen, | a Sennor das pïadades.
176:24e do cep' e das cadẽas | de todo se livr' achou;
179:12e das pérnas encolleita;
181:29atán gran medo da sina | e das cruzes i preséran,
184:11todos lle morrían lógo; | mais das súas maravillas
193:44déron a Santa María, | que é Sennor das sennores;
209Como el rei Don Afonso de Castéla adoeceu en Bitória e houv' ũa door tan grande que coidaron que morresse ende, e poséron-lle de suso o livro das Cantigas de Santa María, e foi guarido.
221:21o mõesteiro das Ólgas; | e enquant' assí estava,
222Esta é do capelán que cantava missa no mõesteiro das donas d' Achélas, que é en Portugal, e consomiu ũa aranna, e depois saiu-lle pelo braço.
222:16e un capelán das donas, | bõo hóm' e enssinado,
235:67E con esta 'nfermidade | das outras sãar-o fez;
236Como ũa mollér perigoou no mar, e tragía un fillo pequeno nos braços; e feze-a Santa María per cima das aguas andar de pé, assí como iría per un mui bon chão.
242:22dependorado das unllas | e colgado por caer.
242:24que acorrudo das gentes | non foi, segund' éu achei;
243:26déron a Santa-María, | que é Sennor das sennores,
257:18ca o dano das sas cousas mui ben se sacude.
260:2a Sennor das sennores,
267Como Santa María livrou un mercador do perígoo das ondas do mar en que cuidava morrer u caera dũa nave.
269:14e vegías das sas féstas | jajũava sen falir.
280:13e a mellor das santas mellores;
280:16e das vírgẽes ar é padrõa,
288:28a Déus e pois a sa Madre, | que é Sennor das sennores;
289:27Pois assí houve chorado, | lóg' a Sennor das sennores
290:22da mellor das bõas e non quisér
291:11dos parentes da manceba | e das justiças, ca non
304:2das cousas limpias se paga | sempre, tal é séu costume.
313:32i mercee e ajuda | pedir das coitas que han,
313:33des i das enfermidades | son ben guaridos de pran,
315:48a Déus e a sa Madre, | a Sennor das sennores,
328:45e ar outros das orellas | porende foron fanados,
331:20des i os dedos das mãos | non quedava de torcê-los,
335:84aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores,
341:64aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores;
352:25vendimian, foi-se con ele | aa Sennor das Reínnas
354:10con ela aves das cóvas, | e de taes hóme vee.
354:21caeu ontr' os pés das bestas, | e foi en atal maneira
355:85lóg' a santa verdadeira | Madr' e Sennor das sennores
356:6das mãos do ẽemigo, | o dïab' enganador.
361:8que fezo no mõesteiro | das Ólgas, que el Rei fez
366:1A que en nóssos cantares | nós chamamos Fror das frores, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
366:58dos céos, Santa María, | que é Sennor das sennores.
369:98por tan fremoso miragre | aa Virgen glorïosa, | que é Sennor das sennores;
371:14das herdades que partissen, | segundo podéss' haver.
379:46d' acorrer con sa mercee, | que é maior das maiores.
384:1A que por mui gran fremosura | éste chamada Fror das frores,
384:18nunca houv' en fremosura, | ar é mellor das mellores.
384:30un pouco, foron-se lógo. | Mais a Sennor das sennores
398:36aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores,
401:26dele e das sas óbras, | con que el faz obrar
406Esta primeira é das Maias.
410Prólogo das cantigas das cinco féstas de Santa María.
410:8das sas cinque féstas, que son
420:53e bẽeita u fuste | das vertudes cercada
423:28crïou das aguas, com' escrito jaz,
424:13ben das ínsoas de Sabá