Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
SENNOR435
A:18é per dereit' e Sennor
B:14da Virgen, Madre de Nóstro Sennor,
B:25Ca o amor desta Sennor é tal,
1:2pola Sennor honrrada,
2:22daquesta Sennor mui santa,
2:28ll' ant' esta Sennor mostrara,
2:35per ti viv' a Sennor mía.”
5:10mollér; mas pero del nome non sei, foi de Roma sennor
6:49Pois diss': “Ai, Santa María, | Sennor, tu que és pórto
8:7a Virgen Santa María, | Madre de Nóstro Sennor;
10:2Dona das donas, Sennor das sennores. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
10:6Sennor en toller coitas e doores.
10:7Atal Sennor dev' hóme muit' amar,
10:15Esta dona que tenno por Sennor
14:7Esta Sennor grorïosa | quis gran miragre mostrar
15:2Santa María a Virgen, Madre | de Jeso-Cristo, Nóstro Sennor.
16:44de comprir o ano, cuidand' haver sa sennor,
16:55O cavaleiro disse: “Sennor, Madre de Déus,
16:59E entôn lle disse a Sennor do mui bon prez:
17:46“Sennor, acórre a túa coitada.”
21:12lle diss': “Ai Sennor, oe mia oraçôn,
21:31Sennor, que de madre nome me déste,
21:37onde, grorïosa Sennor, sen tardar
21:45e déu porên graças a Nóstro Sennor
22:9mui grande que haví' a séu sennor,
22:22“Sennor, val-me como vales os téus,
25:51“E vós, Jeso-Cristo, Sennor,
25:93a séu sennor, e el saiu
27:20responderon: “Sennor, nós fezémos ben,
27:31Assí lles respôs a mui santa Sennor:
27:48aquela eigreja a Sennor de prez,
28:93éra de Nóstro Sennor;
28:101e disse-lle: “Sennor, hoi
29:14da Sennor das aposturas
29:20que é Sennor das naturas,
30:7u fillou por Madr' e déu por Sennor
35:8a Virgen Santa María, | que é Sennor de gran prez,
35:40Mas pois o sennor da nave | os viu, disse: “Non me praz
35:49dizendo: “Sennor, tod' esto | filla que non leixes ren,
35:96a que é Sennor do mundo. | E porên, par San Fiíz,
36:2a Sennor, que coitas nos tóll' e tempestades.
36:23E dizían: “Sennor, val-nos, ca a nave se sume!”
41:1A Virgen, Madre de Nóstro Sennor,
42:6vos direi, que fez a Virgen, | Madre de Nóstro Sennor,
43:51Mas, que fez Santa María, | a Sennor de gran vertude
44:18de sa av', e diss' assí: “Ai, Sennor
44:37dizend': “Ai, Sennor, tantos son os téus
48:27Pois sa oraçôn fezéron, | a Sennor de pïadade
49:43e disséron: “Ai, Sennor, téus
50Este é de loor de Santa María, que móstra por que razôn encarnou Nóstro Sennor en ela.
51:25“Madre do Sennor
53:56aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor;
55:31con sennor, assí dizía, | chorando mui fèramente:
55:32“Mia Sennor, éu a ti venno | como mollér que se sente
55:33de grand' érro que há feito; | mas, Sennor, venna-ch' a mente
55:35que non cáia en vergonna, | Sennor, e alma me guarda
58:30o coraçôn, e chamou: “Sennor, val
58:61senôn da Madre de Nóstro Sennor,
59:52disse: “Con graça, Sennor.”
61:32do sennor de que éra foi espedido,
63:19Este conde de Castéla foi sennor
64:13por ũa carta de séu sennor que lle chegou,
64:16“Sennor, pois vos ides, fazede, se vos prouguér,
64:31senôn a esta, que é Sennor Espirital,
64:43E disse-ll' assí: “Ide falar con mia sennor
65:131E diss' o fól: “Sennor santa pïadosa,
65:167E seend' assí sennor de muitas gentes,
65:194com' a séu sennor natural e amado,
67:20e disse: “Sennor, querede | que seja vósso sergente,
67:30dizendo-lle: “Que queredes, | sennor? A min o mandade.”
70:5de quant' al fez Nóstro Sennor
71:2a Sennor que nos móstra | de como a loemos.
72:33non porque de Nóstro Sennor
73:45Porên Santa María, Sennor de gran prez,
74:41déron aa Madre de Nóstro Sennor,
75:70que ben entendeu que éra | a Sennor de pïadade.
75:88e disse-ll' entôn a vélla: | “Sennor, nóssa avogada,
75:132fóra daquel lugar mao, | como Sennor mesurada.
76:32a Virgen María, que é Sennor de gran prez,
77:20trões que ll' houve mercee a Sennor comprida
80:2de Déus, acórre-nos, Sennor.
80:19Punna, Sennor, de nos salvar,
81:1Par Déus, tal sennor muito val
81:3Esta sennor que dit' hei
84:43E parou-s' ant' a omagen | e disso assí: “Sennor,
84:45mais tu, Sennor, que sofriste | gran coita e gran door
86:9fez a Santa Madre de Nóstro Sennor
86:39Pois Santa María, a Sennor de prez,
87:9desta grorïosa Sennor
91:38quando chegou a Sennor celestïal.
91:44como Sennor que enas coitas non fal
92:18dizendo: “Sennor, que será
92:32ca assí quér Nóstro Sennor,
94:88mais la Madre do Sennor
95:11servind' a Santa María, a Sennor comprida
96:1Atal Sennor
97:35“Sennor, vós envïastes por mi,
97:47Esto que vos disséron, Sennor,
98:21e fas-me, Sennor, que seja | éu dos sérvos téus
101:1Ben pód' a Sennor sen par
101:19trões que a gran Sennor
102:4a mui Santa Sennor.
104:45todos a Santa María, | Madre de Nóstro Sennor,
104:48e deitou-s' ant' a omagen | e disse: “Sennor de prez,
105:21Diss' a moça: “Sennor de pïadade,
105:85ll' apareceu a Sennor das reínnas
106:54madre de Nóstro Sennor,
106:58como Sennor poderosa.
108:16nunca quis Nóstro Sennor,
113:18quand' oíron o son grande, | disséron: “Sennor, somos téus,
114:36déu aa bẽeita Sennor das sennores,
115:170e disse-ll': “Ai, sennor méu,
115:210u ll' entôn Nóstro Sennor
118:15ollos, dizendo: “Sennor, que farei?
121:4amostrou mui gran miragre | a Sennor de todo prez
121:35cousa de fillarmos guérra | cona Madre do Sennor,
121:42todo quanto ll' escontaron | da Sennor que pód' e val.
122:12o que de tod' Espanna foi sennor;
122:48és, mia Sennor, que pariste Jesú
123:3Ca que quér que seja daquesta Sennor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
124:9e mostrou Santa María, | Madre de Nóstro Sennor,
124:18dizendo: “Ai, Sennor, val-me, | ben como valiste ja
124:37Esto fez Santa María, | a Sennor que nos mantên,
125:85A donzéla disse lógo: | “Sennor, o que vos aprouguér
126:4Santa María, a Sennor de prez,
126:15que guarisse, senôn pola Sennor
127:35dizendo: “Santa María, | Sennor, pois que vin a ti,
127:44e pois espertou fez lógo | como ll' a bõa Sennor
128Esta é do Córpo de Nóstro Sennor, que un vilão metera en ũa sa colmẽa por haver muito mél e muita cera; e ao catar do mél mostrou-se que éra Santa María con séu fill' en braço.
130:2seja da Madre de Nóstro Sennor.
130:5Nóstro Sennor e o séu ben haver
131:4haveredes, direi que fez a Sennor,
131:28Con gran dóo foi ant' a Sennor de prez,
131:38Sennor Jesú-Cristo per séu gran poder.
132:25da Sennor de pïadade,
133:16e ant' o altar da Sennor de prez
133:27miragres, Virgen, Madre do Sennor
135:17esta Madre do Sennor,
137:5desta Sennor grorïosa; mas tant' éra chẽo
138:27dizendo: “Sennor, e nembre-te do téu
138:29mas tu, Sennor, cata o coraçôn méu
138:37Diss' el: “Sennor, ante mi tu mostrarás
141:1Quen muit' honrrar o nome da Sennor comprida,
142:22disse: “Sennor, éu adurei aquên
142:28de dá-la garça al Rei, séu sennor.
143:36mia Sennor, que en ti fía,
144:2as bestias da Madre daquel Sennor
144:10que esta Sennor, com' éu aprendí,
144:50pola vertude da Sennor de prez,
146:35a Madre de Nóstro Sennor
146:79disse: “Sennor a que despraz
148:32o guardara de mórte | a Sennor verdadeira;
149:27e tremend' el lle disse: | “Ai, Sennor grorïosa,
149:52Sennor, que me tu léves | desta cárcer escura
150:14Sennor de todos, Madr' e Avogada;
150:18Nóstro Sennor, peçamos-lle mercee
152:30foi u viu a Virgen santa, | que é Sennor das sennores.
155:39E disse-lle: “Sennor, róga | a téu Fillo, se te praz,
155:45que ao ermitán foi lógo | e diss': “A Sennor de prez, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
155:51de que foi Santa María, | a Sennor espirital,
157:29aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor;
158:7en tal que o espeitassen. | Mas aquel sennor cuj' éra | sobr' el mentes non parava;
158:9que acorrê-lo vẽésse | como Sennor pïadosa,
161:1Poder há Santa María, | a Sennor de pïadade,
162:12en verdad', esta Sennor de gran prez
162:18que faz esta Sennor espirital.
165:30“Sennor, se nos non acórres, | preit' é mui descomũal.”
165:44“Sennor, quanto vos éu dixe | verdad' éste e al non;
168:23“Ai, Madre de Nóstro Sennor,
169:41Depois, quand' Aboíuçaf, | o sennor de Çalé,
170:3Esta é Madre de Nóstro Sennor,
173:10senôn chamar sempr' a Virgen, | a Sennor das pïadades.
175:1Por dereito ten a Virgen, | a Sennor de lealdade,
175:34el acomendou-ll' a alma | aa Sennor de bondade.
176:28aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor,
177:8aa Virgen sempr' havía, | outrossí a séu sennor
177:12que o sennor, con gran sanna, | verdade non preguntou,
179:7Esta Sennor de mesura
179:26mostrou a Sennor leal.
179:36que é Sennor poderosa,
181:5a un rei que éra ende | sennor, que perigoosa (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
186:42e diss': “Ai, Sennor, val-me, ca mestér m' há,
187:5que fazer mandou aquesta Sennor que nos guía,
187:46El lle jurou muito par Nóstro Sennor
188:7Esto por ũa donzéla | mostrou a Sennor de prez,
188:29dizendo: “Bẽeita sejas, | Madre de Nóstro Sennor,
192:80a Sennor de prez,
193:44déron a Santa María, | que é Sennor das sennores;
196:44a Nóstro Sennor loando | con mui saborosos cantos.
197:32en tal que por ele rógue | a Sennor que pód' e val.”
197:42déron a Santa María, | Madre de Nóstro Sennor,
200:24sennor, e en toda guérra
202:30dela e mui passo disse: | “Muitas graças, méu sennor.”
203:8e séu tempo despendía | en servir Nóstro Sennor;
204:8ca con ele preegava | o ben de Nóstro Sennor;
204:30e disso: “Tan pïadosa | sennor dev' hóm' a servir.”
206:32de a servir, séu enguento | aduss' a bõa Sennor
208:40aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor;
209:8en loar os feitos daquesta Sennor
209:32esta Virgen santa, Sennor de gran prez,
213:1Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira,
213:38Sennor, tu que és dos santos | espello e lumẽeira;
213:80dos céos muitos e muitas; | mas esta Sennor comprida
214:41e o que venceu o jógo | disse: “Sennor, seja túa,
215:4mostrou i Santa María, | a Sennor mui verdadeira
217:1Non dev' a entrar null' hóme | na eigreja da Sennor,
217:25chorand' e chamando muito: | “Sennor do mui bon talán,
218:2da Sennor que ampara | aos desamparados.
219:35foi; ant' o altar deitou-se | dizendo: “Sennor, errei,
224:14u muitos miragres faz | a Sennor de dereitura.
224:46graças a Santa María, | que é Sennor d' apostura.
225:12ena gran fésta d' Agosto, | desta Sennor mui comprida
229:24aa Virgen Grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor,
232:29Sennor santa e bẽeita, | móstra dos miragres téus
235:14e loou porend' a Virgen, | a Sennor espirital.
235:38a Virgen Santa María, | como Sennor mui leal.
235:45“Sennor, tan bon día vósco.” | Mas depois, creed' a mi,
235:64houve d' ir aa fronteira; | mas a mui bõa Sennor
235:69dereit' a Valedolide, | u a Sennor mui de prez
236:17dizendo: “Sennor mui santa, | por amor do Fillo téu
237:13As cinque féstas da Sennor, | Reínna corõada,
237:45Sennor, Sennor de gran poder, | valla-m' a ta bondade,
237:49Sennor, sempr' en ti confïei, | como quér que pecasse,
237:82A mia Sennor, Madre de Déus, | faz esto, ben creades,
238:3A Sennor que nos adusse | salvaçôn e lum' e luz,
238:54qual sennor ele serviü, | assí llo gualardõou. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
239:2ant' a omagen da Virgen, | que é Sennor da verdade.
240:39ena loar, ca u Nóstro Sennor
241:51des i de mórt' esquiva, | Sennor, matar-lo viste,
241:53sennor, dá-me méu fillo, | ca ben pódes fazê-lo,
242:21e assí chamand' estava | a Sennor que nos mantên,
243:26déron a Santa-María, | que é Sennor das sennores,
245:2cham' a Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor.
245:42ca mais non soon atrevudo | de dar, par Nóstro Sennor.”
245:72e diz; “Sennor, muit' é alto, | des i u mais baixo é
245:81e ant' ũa majestade | da Sennor que nos aduz
246:35dizendo: “Sennor, quen sodes, | que a tan póbre mollér
247:14levou a moça a Salas | e diz: “Sennor, há-ti grado
248:1Sen muito ben que nos faze | a Sennor esperital,
248:6que mostrou grand' en Laredo | a Sennor que pód' e val
252:12cuidaron que éran mórtos. | Mais a Sennor spirital
252:20aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor,
253:13sempr' havía gran fïança; | mais a Sennor pïadosa
254:30e de Déus perdôn houvéron, | que é Sennor pïadoso.
255:21Ela e séu sennor ambos déron
257:20déu grandes a Jesú-Cristo, Sennor dos sennores;
259:29como lles foi mandado da Sennor
260:2a Sennor das sennores,
260:6A Sennor que dá vida
262:1Se non loássemos por al | a Sennor mui verdadeira (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
265:29E ela o fez a séu sennor amar,
265:37envïou dizer a aquel séu sennor
267:5tod' est' havemos pola Sennor comprida.
267:48tu que és Sennor santa de gran vertude;
267:51Sennor, por mercee non me desampares
267:55Nembra-te, Sennor, que t' hei éu prometudo
267:58val-me, Sennor, ca muit' and' atormentado.”
267:61come Sennor bõa que os séus avanta,
268:33diz: “Ai, Sennor poderosa, | nembra-te de mi mesquinna,
268:35sennor manssa, Sennor bõa, | de todos bẽes comprida,
269:12tornou-s' a rogar a Virgen, | a Sennor esperital,
269:26diz: “Sennor, de bõa mente | o farei éu, sen mentir.”
270:19Gran merce' ao mundo | fez por esta Sennor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
271:3Desto direi un miragre | que fez aquesta Sennor
271:6dũa nave que i éra | del Rei, sennor d' Alenquér.
272:5por que non desasperemos, | e porend' atal sennor
272:23e disse-ll': “Ai, sennor préste, | se póde inda seer
272:41de coraçôn t' há parcida | a Sennor que nos mantên.
274:28e disso-lle: “Sennor, Madre | daquel que pód' e que val,
274:54feitos sempre vós loade | de tal Sennor todavía,
275:49como Sennor mui nóbr' e de mui gran prez
276:1Quena Virgen por sennor
276:5en Prad' a Sennor de prez,
276:43noite ant' essa Sennor
277:42por tal miragre que fezo | a Sennor que nos mantên.
278:23rogando Santa María, | a Sennor esperital,
278:40loaron Santa María, | a Sennor do bon talán,
279Como el rei pidiu mercee a Santa María que o guarecesse dũa grand' enfermidade que havía; e ela, como sennor poderosa, guarecê-o.
279:1Santa María, valed', ai Sennor,
281:24me farás, pois méu vassalo | és: néga Nóstro Sennor
282:28déron a Santa María, | Madre de Nóstro Sennor;
284:32dizía: “Con ta graça, | Sennor, acórr' a mi,
285:78a fez sennor de sa herdade, mais ca ll' el disséra.
286:13a Virgen Santa María, | a Sennor esperital.
286:23Mas diss' a Santa María: | “Ai, Sennor, destes judéus
286:32aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor,
287:22Mas sãa a pos na riba | a Sennor que nos mantên.
288:28a Déus e pois a sa Madre, | que é Sennor das sennores;
289:27Pois assí houve chorado, | lóg' a Sennor das sennores
290:8de tan nóbr' e tan honrrada Sennor,
290:26há de loar tal Sennor, que haver
291:26non me queiras en tal coita, | mia Sennor, desamparar.
291:28acorreu ena gran coita, | por mercee, mia Sennor,
291:30nunca me de téu serviço, | Sennor, querrei alongar.”
291:31Entôn, no cárcer jazendo, | a esta Sennor de prez
292:1Muito demóstra a Virgen, | a Sennor esperital,
292:10amava Santa María, | a Sennor que pód' e val.
292:73houve grand' a maravilla, | e diss': “Ai, Nóstro Sennor,
293:35houvéron quantos i éran, | loand' a Sennor de prez,
294:27por a sa Sennor guardaren. | Un deles alçou a mão
295:36chorando muit' e dizendo: | “A ti, Sennor, que és luz,
298:39Sennor, os pecados non cates que fiz
298:49ai, Madre de Déus, Sennor, tólle-mio ja,
299:8esta Sennor quant' ele mais podía,
302:1A Madre de Jesú-Cristo, | que é Sennor de nobrezas,
303:25que acórre-los coitados; | porên, Sennor precïosa,
307:1Toller pód' a Madre de Nóstro Sennor
307:4un mui gran miragre a Sennor de prez
310:25E porên, Sennor honrrada,
311:48aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor,
312:4os que creen ena Virgen, | que é Sennor de nobrezas,
312:47u fezéran a omagen | da Sennor mui verdadeira,
313:23E porende braadavan | e chamavan “Sennor Déus”,
313:40e o crérigo dizendo: | “Madre de Nóstro Sennor,
313:45Acórre-nos, Sennor bõa, | pois poder hás end' e sen,
313:57a fazer sas orações | aa Sennor mui cortês,
314:27E un hóme lle respose: | “Sennor, per quant' aprendí,
315:48a Déus e a sa Madre, | a Sennor das sennores,
316:40que hóme con prazer chóra, | e diss' el: “Sennor, éu fól
317:49e Nóstro Sennor
321:23E disse-ll': “Ai, mollér bõa, | se Nóstro Sennor m' ajude,
321:48foi do braç' e da garganta | pola Sennor que dá vida
322:10un gran miragre que fezo | esta Sennor muit' honrrada.
322:28e aa egreja desta | nóbre Sennor o levaron,
323:31Ca lógu' en aquela casa | entrou a Sennor comprida
324:1A Sennor que mui ben soube | per sa lingua responder
324:37ca por ti sõo guarido, | ai, Sennor esperital.”
324:40aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor,
326:3Ca a Sennor que o atán ben dá
326:9en Tudía esta Sennor de prez,
326:16desta Sennor foi alí ofrecer
327:32e todos por el rogaron | a Sennor do bon talán;
328:33dizendo: “Sennor, com' ousa | seer null' hóm' atrevudo
328:69Esto fez a Virgen santa, | a Sennor dereitoreira,
329:57acharon-ll' a oferenda | e aa Sennor de prez
330:3Madre de Déus, Nóstro Sennor,
330:4de Déus, Nóstro Sennor,
332:52aa Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor;
333:23Pois que foi ena eigreja | da Sennor de ben comprida,
334:1De resorgir hóme mórto | déu Nóstro Sennor poder
334:4un miragr' a Virgen santa, | Madre de Nóstro Sennor,
335:84aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores,
336:19Pero quando lle nembrava | a Sennor de ben comprida,
336:26lle disse: “Sennor, mercee, | ca en ti a acharemos
336:35Entôn diss' o cavaleiro: | “Mia Sennor, éu sõo vósso,
337:23dizend' a mui grandes vózes: | “Val-me, Reínna Sennor.”
338:23Sennor, fuste batiçado, | fas que aquest' hóme veja.”
341:64aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores;
342:16do altar da Virgen santa, | Madre de Nóstro Sennor.
343:41e déron porên loores | aa Sennor mui comprida,
349:23sõo do Sennor que dizes | e estou aparellada
350:1Santa María, Sennor,
350:31e por ti Nóstro Sennor
350:33Val-nos, Sennor de mesura,
352:16mais havía voontade | d' ante séu sennor tragê-lo,
352:25vendimian, foi-se con ele | aa Sennor das Reínnas
353:59Quand' est' oiu o abade, | disse-ll': “Ai, fill' e sennor!
353:77galardôn aos que ama | a Sennor esperital
355:5ca lle dá por ũu cento, | como Sennor nóbr' e bõa,
355:72non cates a méus pecados, | mais, Sennor, por ta bondade
355:77Se tu, Sennor poderosa, | en algún tempo servida
355:85lóg' a santa verdadeira | Madr' e Sennor das sennores
355:89e teve-o viv' e são | esta Sennor que chamamos
356:2a Madre do que o mundo | fezo e é del Sennor.
357:12chorando muit' e dizendo: | “Sennor, acórre-m' aginna,
359:29e foron lóg' ao Pórto | da Sennor espirital
361:7a loor da Virgen santa, | a Sennor de mui gran prez,
361:10venceu o sennor dos mouros | pola fé de Déus crecer.
362:25ca éran i sas reliquias | desta Sennor de gran prez,
363:1En bon ponto vimos esta Sennor que loamos,
364:2de tod' ocajôn o guarda, | ca é Sennor de mesura.
364:8pera esta Sennor santa, | todos de mui bõa mente;
366:58dos céos, Santa María, | que é Sennor das sennores.
368:18de nós todo-los santos | e por Sennor catamos,
368:28e quando foi no Pórto | da Sennor verdadeira,
369:50aquel é de mal guardado, | mia Sennor, a quen tu guardas; | e porend', ai, pïadosa,
369:51non quisésses, Sennor bõa, | que a tal coita chegasse,
369:98por tan fremoso miragre | aa Virgen glorïosa, | que é Sennor das sennores;
370:4pois que a Déus prougue, Sennor dos sennores,
370:14e atal Sennor, quen-na non loaría?
371:17ou por lavrar na igreja | da Sennor espirital;
372:32déron porên mui grande | aa santa Sennor,
374:1Muito quér Santa María, | a Sennor de ben comprida,
375:2a Sennor que todo vee.
375:10a Sennor que todo vee.
375:32que é Sennor pïadosa,
375:42a Sennor que todo vee.
376:28“Muit' é mestér que me valla, | Sennor, a ta pïedade,
376:31seja, Sennor, e tu val-me | a esta coita tan féra.”
377:10Sennor, que el muit' amava, | prometeu que lle daría
378:1Muito nos faz gran mercee | Déus Padre, Nóstro Sennor,
378:45E todos entôn loaron | a Sennor do bon talán,
379:40que faz ataes miragres | come Sennor poderosa,
382:48ido.” E el vẽo lógo | e diz: “Que vos praz, Sennor?”
383:2aos séus Santa María, | Sennor de mui gran mesura.
384:30un pouco, foron-se lógo. | Mais a Sennor das sennores
384:52a Virgen Santa María, | a Sennor de pïedade;
386:26ca quen a sennor demanda | sen guisa, é cousa estranna. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
386:35é, Sennor, se Déus nos valla, | aquesto que vós fazedes
390:2a Madre do Sennor
391:27Onde te damos loores | com' a tan bõa Sennor
392:1Macar é Santa María | Sennor de mui gran mesura,
398:36aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores,
400:22a Sennor da franqueza;
401:8e tu, mia Sennor, róga- | ll' agora e entôn
401:41E aínda te rógo | Virgen, bõa Sennor,
401:51E pois hei começado, | Sennor, de te pedir
401:71E aínda te rógo | Sennor espirital,
401:81sennor Santa María, | pois que começad' hei
401:91Tantas son as mercees, | Sennor, que en ti há,
404:29Ca tu parist' o bon Sennor Jesú
404:55e dizend' a grandes vózes: “Sennor,
404:63Porên, Sennor, val ao sérvo téu
407:38en paz, porende praz a Nóstro Sennor
411:8e os Evangelistas | desta Sennor falaron
411:10do linaj' onde viínna | esta Sennor honrrada. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
414:25E macar é Sennor, quis igualdade
417:21e que Déus comprid' e hóme | és e do mundo Sennor,
418:33e por aquesto foi ela | Madre de Nóstro Sennor
419:3Ca pois levou aquela | que nos déu por sennor
419:27Disso-ll' a Santa Virgen: | “Sennor, e qual nom' hás?”
419:60pois disséron: “Faremos, | Sennor, o que vos praz.”
419:91E San Tomás lle disse: | “Sennor, mui m' é mestér,
420:62disséron: “Ben vennades, | Sennor mui desejada.”
424Esta segunda é de como os tres Reis Magos vẽéron a Beleên aorar a Nóstro Sennor Jesú-Cristo e lle ofereron séus dões.
424:1Pois que dos Reis Nóstro Sennor
424:32Sennor dos judéus e da lei.”
425Esta terceira é como Nóstro Sennor resurgiu e como se mostrou aos apóstolos e aas tres Marías.
425:44foi a da Madre do Sennor,
426Esta quarta é como Nóstro Sennor subiu aos céos ante séus dicípolos.
426:8teve sa gran fésta, como Sennor ten,
427Esta quinta é como Nóstro Sennor envïou o séu Santí Spírito sobre los séus dicípolos.
427:48e en tal guisa quis Nóstro Sennor vencer