Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
HAVÍAN49
2:25a end' havían deitada
7:24havían-lle maíça.
14:10monges e que de San Pedro | havían a vocaçôn.
36:30havían; e se lles prougu' ên, sól dulta non prendades.
48:29dos monges, que ant' havían | da agua gran soïdade,
49:31havían mui féro mortal,
68:41que x' ant' havían, sen mentir,
78:16havían-ll' enveja, e porende punnavan
83:45que tan gran sono havían
96Como Santa María guardou a alma dun hóme bõo que se non perdesse, ca o havían escabeçado ladrões, e fez que se juntassen o córpo e a tésta e se maenfestasse.
97Como Santa María quis guardar de mórte un privado dun rei que o havían mezcrado.
103Como Santa María feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarinna, porque lle pedía que lle mostrasse qual éra o ben que havían os que éran en Paraíso.
134:14havían de perder, esto foi verdade.
135Como Santa María livrou de desonrra dous que se havían jurados por ela quando éran meninnos que casassen ambos en uno, e fez-lo ela comprir.
135:14havían e gran sabor
136:10beldade, en que as gentes havían fïança.
145:14assí do séu todos havían quinnões.
172:19que ant' havían da mórte; | des i quantas merchandías
181:28e sen que perdud' havían | todo quant' alí trouxéran,
185:34que med' havían do mouro | que o quería trager.
196:33se tal fegura havían. | Disséron: “Somos certãos
197:16mais dest' a madr' e o padre | havían coita mortal.
197:41ante prometud' havían. | E porên todos loor
209:28que mostravan que havían gran pesar
212:6havían de lle pediren | por séu amor séu haver.
218:21pero porque havían | dele gran pïadade,
221:31Quantos la ir assí viron | gran pïadad' end' havían,
245:26e, mao pecad', havían | de o espeitar sabor.
254:13e hóras e orações | ja havían obridadas,
268:14non ll' havían romarías | de santos, com' aprendemos.
271:14mui ben deles, mas bon vento | havían muito mestér.
277:35porque jajũad' havían. | Porend' os mouros venceron,
293:8que atán ben remedava, | que havían ên sabor
319:28non havían dela ja neún conórte
319:31por ela, ca outro fillo non havían.
323:29e pero todo-los outros | quant' havían i perderon,
324:13e porend' el Rei e todos | havían gran devoçôn
342:23e fez-la põer na pórta | per u havían d' entrar,
343:29ond' havían gran vergonna | e porên se receavan
352:13atal açor non havían, | e davan de séus tesouros
356Como Santa María do Pórto fez vĩir ũa ponte de madeira pelo río de Guadalete pera a óbra da sa igreja que fazían, ca non havían i madeira con que lavrassen.
356:8daquel logar; e havían | avondo, com' aprendí,
356:12ca de tod' avond' havían; | e porend' a como quér
362:14pois que soube que havían | as reliquias i andar.
367:35Ca ja de tal guisa inchad' havían
378:23Estes havían sa filla | que amavan mais c' a si,
379:21e neũa reverença | aa Virgen non havían
385:11E tan gran sabor havían | os hómes de que sãava
411:14que de quanto havían | non lles ficava nada.