Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
HÓRAS23
48:18que non cantavan as hóras | e andavan mui chorosos.
54:16que, poi-lo convent' as hóras dizía,
55:8e porend' en todo tempo | sempre sas hóras dizía
59:38e a sas hóras vĩir.
87Como Santa María mandou que fezéssen bispo ao crérigo que dizía sempre sas hóras.
88:36nen s' aas hóras levar,
98:22e que entre na eigreja | tas hóras oír.”
111:17as hóras da que Déus nado
115:247as hóras foi dizendo
125:8e rezava por aquesto | a sas hóras cada día.
125:66O crérigo que disséra | sempre sas hóras, essa vez
128:45sôbelo altar, as hóras | todas compridas disséron
132:24Demais las hóras rezava
132:70dizer sas hóras, e quando
132:74sas hóras devotamente,
144:17e de sas hóras non leixava ren
152:8nen outras hóras nen missa; | pero en Santa María
208:12e as hóras enas féstas, | segund' oí departir,
254:13e hóras e orações | ja havían obridadas,
265:19E sas hóras todas sempre ben rezou,
351:8por oír toda-las hóras, | e é costumad' assí
384:5 que as hóras desta Virgen | dizía de mui bon grado, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
405:35pera as hóras cantar.