Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
VIÍNNAN13
52:22viínnan as cabras esto fazer.
95:24pera as gentes que viínnan i en romaría, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
95:73mouros que correr viínnan con barcas armadas,
121:19Que mui ben encavalgados | viínnan; mais, a la fé,
278:11E de muitas térras éran | os que viínnan alí.
316:20assí que de muitas partes | viínnan alí roméus;
349:18viínnan por seer sãos | por esta que acrecenta
371:11Muitas gentes i viínnan | a aquel logar entôn,
371:15Outros viínnan per lavraren | e gãar i séu jornal
371:18e porên de muitas partes | viínnan i guarecer.
379Como Santa María do Pórto se vengou dos cossárïos do mar que roubavan os ómees que viínnan pobrar en aquela sa vila.
379:16viínnan pera pobraren, | des Jénüa te en Chartes;
379:24a mouros que i viínnan, | e a todo-los preséron,