Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PRENDÍA15
4:56e séu fill' entôn prendía,
9:112E ele prendía
11:32lóg' o démo a prendía
18:26grande que i prendía,
94:82lógo se prendía,
95:22dar ou algũus presentes, sól nonos prendía;
119:14prendía, e por el éran mui mal remeúdos.
132:51se el mollér non prendía.
192:22por ela prendía
195:92u mórte prendía
231:14en que gran custa prendía.
235:8loava mais d' outra cousa, | e non prendía afán
264:10fez en Costantinópla, | u gran tórto prendía.
299:9e en loá-la gran sabor prendía;
381:10con que muito s' alegrava | e prendía gran prazer.