Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
POUC'10
45:3E desta guisa avẽo | pouc' á a un cavaleiro
48:3E daquest' un gran miragre | fez pouc' á en Catalonna
119:30con outros, que pouc' avía éran i metudos.
149:10contar que ei oído | mui pouc' á e retreito;
185:3E dest' oí un miragre | que avẽo pouc' á i
185:10assí que per pouc' un día | o ouvéra de perder.
202:3Daquest' óra un miragre | oí, pouc' á, retraer
274:4que pouc' á conteu en Burgos, | dun frade que quis fazer
341:13e de comer pouc' avía, | ar andava mal vestida,
351:30mais de fond', e per ventura | pód' i algún pouc' aver.”