Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PODEMOS10
82:17de fazê-lle mal non podemos aver
124:23Que por pédras que deitemos | nono podemos matar?”
126:30mais de ben que podemos comedir.
170:6e nona podemos loar assaz.
170:7Ca, en qual guisa podemos loar
248:2guarda-nos que non façamos | quanto podemos de mal.
278:18préto de nósso caminno, | e i podemos jazer.”
313:46ca sen ti no-nos podemos | desta coita defender.
314:15u podemos quinze días | ou tres domaas estar
423:1Como podemos a Déus gradecer