Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PODÉSS'21
21:6vertude per que podéss' esto comprir.
35:22per que sa eigreja feita | podéss' aginna seer.
42:23podéss'; e viu a omage | tan fremosa parecer,
64:6guardou de tal guisa, por que non podéss' errar.
84:41podéss' óme de sa casa; | e a pórta foi abrir
98:15As pórtas per nulla guisa | que podéss' entrar;
137:38de pecado, que non podéss' seer en tal feira; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
151:9porque non podéss' o démo | levá-lo a sas barreiras
192:88non podéss' arder.
212:38ca non acharía óme | que llo podéss' entender.
223:21quen servir podéss' esta de bon talán
266:14podéss' i muita de gente, | pero non descomunal.
267:22tanto que o el podéss' aver guisado.
272:24que daquestes méus pecados | podéss' éu perdôn aver?”
274:56e porên me diss' a mórte | que me podéss' ên sentir.”
326:17sas colmẽas, de que podéss' aver
332:36podéss' amatar o fógo | e non sofrer que mais mal
337:29con medo daquel braado, | que o non podéss' aver
361:42e en que os céos caben, | que podéss' en ti caber.”
371:14das erdades que partissen, | segundo podéss' aver.
407:31que dos séus érros podéss' aver perdôn