Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PECADOS98
3:33lle diss': “Os pecados méus
5:142mas ante que éu en el faça ren, séus pecados dirá
10:9e póde-ll' os pecados perdõar,
19:29que lles mandou, por remĩir séus pecados,
30:4vai por nóssos pecados.
38:29Mas ũa mollér, que por séus pecados
45:17éra chẽa de pecados | e mui mais mórta ca viva,
49:39que dos graves pecados séus
58:34pecados, ca o téu ben nunca fal.”
63:36dos séus pecados e a missa oiu
64:29e disse-ll': “Amiga, nunca os pecados méus
65:196e que o perderan pelos séus pecados;
73:2a que pód' os pecados das almas lavar.
83:10a un que por séus pecados
84:17e ant' a omagen s' ía, | dizend': “Os pecados méus
86:17ían i rogar polos pecados séus,
94:10dos pecados que fazemos.
98:2aquel que de séus pecados | non se repentir.
98:20mui mais son as tas mercees | que pecados méus;
100:6que perder | foran per pecados
102:26levó-o per séus pecados
119:43Téus pecados, e filla deles gran pẽedença
122:31Dos mórtos fosses por pecados méus,
124:28de mal, de que pẽedença | de méus pecados non prix.”
126:23Se foi de séus pecados; e chorou
133:18a changiu, dizend': “Os pecados méus (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
143:3se de séus pecados se repentir,
143:23e de vóssos pecados vos partir,
152:6e chẽo d' outros pecados | muitos, grandes e mẽores.
155:14e foi a un óme santo | séus pecados confessar.
155:22perdôn de vóssos pecados, | sen null' outr' afán levar.”
155:23Quand' o véllo, de pecados | carregad', aquest' oiu,
155:34que Déus per ren non quería | séus pecados perdõar,
166:3Ond' avẽo a un óme, | por pecados que fezéra,
176:2a que faz ao séu Fillo | que nos sólte dos pecados.
176:23Os pecados que ás feitos.” | E el lógo s' espertou
177:26catass' aos séus pecados. | E ela o fez sãar
192:3muitas sandeces; e taes pecados
195:153de pecados taes
197:6pelos pecados que fazen, | e o quér Déus endurar,
197:30rogade que lle perdõe | todo-los pecados séus,
198:1Muitas vezes vólv' o démo | as gentes por séus pecados,
199:3Ca se Déus sofr' ao démo | que polos nóssos pecados
201:2que quantos pecados óme fazer podería.
215:10e polos nóssos pecados | muita eigreja britada.
217:2se ante de séus pecados | mortaes quito non for.
217:13non se fora dos pecados, | sól nono pod' acabar,
218:26mas non quis que guarisse | Déus, polos séus pecados.
224:28e entenderon que foi | aquesto per séus pecados;
225:27Quis que polos méus pecados | aqueste marteir' ouvésse;
233:1Os que bõa mórte mórren | e son quitos de pecados,
233:22entrou naquela ermida | dizendo: “Os méus pecados,
234:1A que faz os pecadores | dos pecados repentir,
234:5é de perdõar pecados; | ca se de Déus non gannar
239:40de séus pecados e sentir;
253:2aos que de séus pecados | lla péden con omildade.
253:9que nos perdôn os pecados, | ca x' é nóssa avogada.
253:39E perdôn de séus pecados | pidiü ben alí lógo
258:30ollos, que os méus pecados | me faç' a Déus perdõar.”
262:30de séus pecados, e foi-lles | entôn a Virgen porteira.
269:34que me quería de grado | dos pecados repentir.
272:19E confessou séus pecados | a un préste que achou;
272:24que daquestes méus pecados | podéss' éu perdôn aver?”
272:28entôn serás perdõada, | cuid' éu, dos pecados téus.”
272:30pecados que ũa péça | de térra ant' o altar
274:55Que quiso que dos pecados | me podésse repentir,
275:34pecados que fiz come mui desleal.”
280:5os pecados dos que ben baratan,
280:17e os grandes pecados perdõa:
281:1U alguên a Jesú Cristo | por séus pecados negar,
289:6que vos gãe de séu Fillo | dos pecados perdoança. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
291:24non cates a méus pecados | nen ao méu mao sen;
293:29e o jograr lle rogava, | dizend': “Os pecados méus
298:39Sennor, os pecados non cates que fiz
300:18dos pecados que fazemos;
305:8e confessou-s' a un frade | dos pecados que fezéra;
308:24e chorando séus pecados | se fez lógo comungar;
314:42Que érran por séus pecados | os ómees muit' a Déus;
331:36son. E assí fez aquesta | pelos séus maos pecados,
333:29fèramente séus pecados | e sa oraçôn fazendo
336:30éu e os mais deste mundo | por pecados que fazemos.”
338:1Muitos que pelos pecados | que fazen pérden o lume
340:38que cégos por séus pecados
355:72non cates a méus pecados, | mais, Sennor, por ta bondade
357:1Como tórç' o dém' os nembros | do óme per séus pecados,
362:2pois que dos pecados póde | as almas alumẽar.
362:34ollos, que por méus pecados | muit' á se foron serrar.”
374:12Mais depois que entenderon | que esto per séus pecados
389:9que polos nóssos pecados | mui sannudo non nos ande,
391:28que perdõas os pecados | e sãas toda door;
392:12quando pelos séus pecados | en al non metía mentes
401:4os pecados que fige, | pero que muitos son,
401:13téu Fillo, por mi rógues | que os pecados méus
404:40foi el caer polos pecados séus
404:68se pérça polos pecados que fez,
406:35e nós roguemos | a que os pecados
409:73porende séus pecados,
418:37a séu Fillo os pecados, | e que nos guarde d' errar,