Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PECADORES43
10:14que nós fazemos come pecadores.
38:2seer por nos pecadores salvar,
55:26dizendo: “Bẽeita éras, | dos pecadores padrõa.”
143Como Santa María fez en Xerez chover por rógo dos pecadores que lle foron pedir por mercee que lles désse chovía.
152:2que per ren nunca devemos | seer maos pecadores.
154:32fïand' en Santa María, | dos pecadores conórte.
166:17e demais está rogando | sempre por nós pecadores;
174:32que nos acórre nas coitas | macar somos pecadores,
175:72que sempr' acórr' os coitados | e parç' aos pecadores,
194:40aa Virgen grorïosa, | acórro dos pecadores;
227:1Quen os pecadores guía | e aduz a salvaçôn,
234:1A que faz os pecadores | dos pecados repentir,
240:1Os pecadores todos loarán
241:76que é dos pecadores | esforç' e lum' e vía.
243:27que sempre nas grandes coitas | acórr' aos pecadores;
245:100fazer aos pecadores | que façan todos sa pról,
253:4de todo-los pecadores, | e abrigo e conssello;
255:8polos pecadores de mal guardar,
264:45aa Virgen bẽeita, | que aos pecadores
268:22ca todo-los pecadores | en ti esperanç' avemos.
268:34ca todo-los pecadores | coitados a ti acorremos;
268:40lóg' a Virgen precïosa, | dos pecadores vogada,
270:6quis aos pecadores, | que pécan sen razôn.
280:12e avogada dos pecadores
289:28lle valeu, que sempr' acórre | de grad' aos pecadores,
315:1Tant' aos pecadores | a Virgen val de grado,
322:2d' acorrer os pecadores | sempr' está aparellada.
333:3Ca por esto quis Déus dela | nacer, que dos pecadores
333:44mais, que fez a Virgen santa, | dos pecadores vogada?
335:85que móstra grandes miragres | sempre aos pecadores,
336:50a que sempre pecadores | porende loores demos.
340:20que faze-los pecadores
355:76vogada dos pecadores, | de todo-los santos vida.
355:83Mais a Virgen glorïosa, | que chaman os pecadores
376:49nos faz en muitas maneiras, | macar somos pecadores,
379:1A que defende do démo | as almas dos pecadores,
384:54punnaron de se guardaren | que non fossen pecadores.
406:24aa que sempre | por nós pecadores
408:5mas val aos pecadores
409:43e macar pecadores
411:75Entre Déus e as gentes | que foren pecadores.
418:29e porên Santa María | os pecadores la an
422:39fas com' avogada, | ten vóz de nós pecadores,