Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
HOUVÉSS'12
16:14polo que fazía o non houvéss' a preçar.
44:31E que houvéss' end' el maior prazer,
64:26que lle désse guarda por que houvéss' a catar.
67:38per que houvéss' el a alma, | e outr' houvéss' a herdade.
124:15fora, e que o matassen | lógo, u non houvéss' al,
235:71ponto vẽéss' a séu feito, | que non houvéss' i joíz
302:16e todo quanto furtara | houvéss' ao outro dado,
313:28e ben cuidavan que fossen | mórtos, non houvéss' i al;
374:18e se gãassen, a Virgen | houvéss' ên de sa partida
411:106ben como se houvéss' a | casar outra vegada.
413:13que houvéss' as tetas de leit' avondadas