Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
HOUVÉRA50
6:63e que houvéra tal sono | que sempre depois dormira,
38:48britou-ll' end' un assí que ll' houvéra lóg' a caer;
62:6foi que sa herdad' houvéra perduda. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
62:9perdud' houvéra; que ja non podía
73:32que per poucas houvéra de perder o sen,
75:130que de perder-se houvéra; | mas acorreu-lle mui cedo
76:13mais sa madr' houvéra por el a perder
78:48houvéra e toda de fond' a cima treita.
96:11Esto foi dun hóme que feit' houvéra
104:10que con gran coita houvéra | o siso end' a perder.
105:50lle fez que a houvéra de matar;
112:11que houvéra pereçuda
112:15Ca houvéra tal tormenta
119:40sempre en Santa María esperanç' houvéra;
156:26houvéra muitas vegadas, | e fillava-s' a gemer.
166:4que foi tolleito dos nembros | dũa door que houvéra,
166:14pero tan gran temp' houvéra | os pés d' andar desafeitos.
167:28ca ja tres días havía | que o fillo mórt' houvéra;
175:28jurou por aquele vaso | e que llo furtad' houvéra
177:28ante cuidavan ben todos | que non houvéra ên mal.
185:10assí que per pouc' un día | o houvéra de perder.
186:5a ũa dona que houvéra d' arder
195:24voontade que houvéra
201:37con que inchou tan muito | que a morrer houvéra.
201:39do mal que feit' houvéra | e diss': “Ai Grorïosa,
213:26o houvéra o alcaide; | mas fogiu aa fronteira.
228:8de gota que aas pérnas | e aos pées houvéra;
237:26e foi missa oír entôn, | ca tal costum' houvéra
242Esta é como Santa María de Castroxeriz guariu de mórte un pedreiro que houvéra de caer de cima da óbra, e esteve pendorado e teve-se nas pontas dos dedos da mão.
255:57de com' houvéra
264:17da Virgen grorïosa, | que ja muitos houvéra
281:10de grand' algo que houvéra | non ll' houv' ên ren a ficar.
312:34o sen a perder houvéra | e caer en gran loucura.
315:10que a perder houvéra, | se non fosse guardado
322Como Santa María guariu ũu hóme en Évora que houvéra de morrer dun ósso que se ll' atravessara na garganta.
332:26a chama del, que s' houvéra | ao altar a chegar.
345:14e avẽo que por esto | a houvéra pois a perder. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
347:8en riba d' Aguadïana | morava; mais pois houvéra
353:76razôn ên con séu crïado | houvéra, e diss': “Atal
355:86troux' aquel canto mẽesmo | que el houvéra comprado
357:9daquela door sofría | que des longo temp' houvéra,
357:20lle tornou fremos' e são | como nunca mais houvéra.
362:7Este cég' ourívez fora | que non houvéra mellor
369:92en qual guisa o houvéra, | que nulla ren non leixasse.
369:93E ela contou-llo todo | en qual guisa o houvéra; | e pois llo houve contado,
376:25de o guardar com' houvéra | a guardá-lo, e perdudo
381:6que a poucas a mesquinna | houvéra d' ensandecer.
398:31E do pesar que houvéra | grande houv' entôn conórto,
411:83e que lle preguntaron | lógo o que houvéra,
413:9ca tant' houve door como ant' houvéra