Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
HAVEMOS17
8:40lle trouxe a sa eigreja | o jograr que dit' havemos.
35:4ca o ben que nós havemos, | Déus por ela no-lo déu.
42:39como vos ja dit' havemos; | e conssellaron-ll' assí
49:16quaes havemos doitas;
54:3Ca pero havemos enfermidades
71:14que os judéus atenden | e que nós ja havemos.
94:76“Abadess' havemos tal
173:21ca sempr' ela nos acórre | enas coitas que havemos,
214:21de que vos ja dit' havemos, | dizendo: “Se quér que seja
245:82quanto de ben nós havemos | e nos é defendedor.
267:5tod' est' havemos pola Sennor comprida.
268:22ca todo-los pecadores | en ti esperanç' havemos.
311:4quanto mais na Virgen santa | ond' havemos todo ben;
315:13a espigar con outras | e, com' oíd' havemos,
335:71Eles disséron: “Havemos | a Virgen mui grorïosa,
336:42que ja mais esto non faças, | ca desto poder havemos.”
380:38havemos gran razôn,