Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
HAVÍA315
2:62com' a Virgen dit' havía.
4:8—ca el ên mais non havía,
5:77mas un irmão que o Cond' havía, mui falss' e sandeu,
5:119de bõa gente, que non havía i mouros nen judéus.
6:9Havía en Engratérra | ũa mollér menguada,
7:17havía e de guardar
9:55monja non havía
11:9un tesoureiro havía,
13:5que Elbo por nom' havía; | mas sempr' en sa oraçôn
14:11Entr' aqueles bõos frades | havía un frad' atal,
14:13vida gran sabor havía; | mas por se guardar de mal
15:19Este Jüião havía guérra
16:43Mas o cavaleiro tant' havía gran sabor
17:14que del havía, que a fez prennada.
23:7Sobre toda-las bondades que ela havía,
24:9havía esperança.
25:8todo ja despendud' havía
28:10havía, nen vençudo.
28:20con sanna que havía,
29:13e havía i faiçôn
31Esta é como Santa María levou o boi do aldeão de Segóvia que ll' havía prometudo e non llo quería dar.
35:12do Rodão, u havía | mui grand' igreja entôn,
35:15Ca havía i do leite | da Virgen esperital,
35:23Maestre Bernald' havía | nom' un que ér' en daián
35:31dun mercador que havía | per nome Colistanús,
39:8alí o fógu' e queimou quant' havía
42:13En aquela praç' havía | un prado mui verd' assaz,
43:4de sa mollér, que havía | bõa e que muit' amava,
44:12havía de que o non pod' achar,
45:10que vergonna non havía | do prïor nen do abade.
48:10havía un mõesteiro | de monges religïosos.
48:11Mas en aquel mõesteiro | ponto d' agua non havía
51:12senôn pola gran requeza | que eno logar havía;
54:15E tal sabor de a servir havía
55:29que havía d' haver fillo; | e entôn se foi chorando
59:30havía, com' aprendí.
59:83u havía mil e cento
61:19E tal door havía que ben cuidava
61:30e tan são ben como xo ant' havía.
62:8que a acorreu, todo quant' havía
62:18havía, se d' al non foss' acorruda.
63:11 De bõos costumes havía assaz (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
64:14que havía guérra e que o foss' ajudar.
65:106chorando muito com' havía usado.
65:142de cantar, pero muit' havía cantado.
65:195que os havía mui gran temp' enganados,
66:8dun bon bispo que havía
66:57mais o que ti éu dad' havía (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
67:33demais non havía hóme | que o atán ben soubésse
67:44neún poder non havía | per nulla ren de matá-lo;
67:46macar lle pról non havía, | por mostrar sa crüeldade.
68:9havía con outra, sabor
69:18ca non vos havía el outr' açãa.
75:9Ena vila u foi esto | havía un usureiro
75:23mais a vélla aa Virgen | havía por séu conórte,
77:5por ũa mollér que havía tolleito
78:9e aquest' havía un hóme séu privado
81Como Santa María guareceu a mollér do fógo de San Marçal que ll' havía comesto todo o rostro.
83:39que pagar havía cedo.
94:92u póstas havía,
95:46que nom' Arrendaf' havía, e hóme sisudo,
97:20e est' havía nome Matéu,
98:24e do mal que feit' havía | muito lle pesou,
102:32que non havía peor
102:35mais havía i avondo
103:18Atán gran sabor havía | daquel cant' e daquel lais,
105:10que havía ena vila d' Arraz.
108:10de saber non havía.
111:27El havía começado
114:4de Salas por ũa mollér que havía
117:4en Chartres por ũa mollér que jurad' havía
117:11E en mente non havía do que prometera
119Como Santa María tolleu un joíz aos dïáboos que o levavan e tornó-o a sa casa e disse-lle que se mẽefestasse, ca outro día havía de morrer.
119:30con outros, que pouc' havía éran i metudos.
125:56que lle daría en arras | gran requeza que havía.
125:98o escrito; e o bispo, | que nom' havía Don Fiíz,
127:6con sa madre que havía | bõa fora barallar.
132:93a mi, que amor ti havía? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
132:131que havía, e maneira
133:9havía, e que vivían assí
134Esta é como Santa María guareceu na sa eigreja en París un hóme que se tallara a pérna por gran door que havía do fógo de San Marçal, e outros muitos que éran con ele.
134:6e fez, u havía
142:27tornar, ca havía mui gran sabor
143:16nacer, como dit' havía,
144:29crérig' havía, per nome Matéu,
145Como San Joán, patrïarca de Alexandría, déu quant' havía a póbres en ũu ano caro.
145:8santo e fïél, que Joán nom' havía;
146:14un fill' havía que maior
146:31havía, e por séu amor
148:16vestida, porque muitos | ẽemigos havía;
149:13En térra d' Aleimanna | un crérigo havía
150:8e fez Madre da filla que havía.
150:12mais que quantas cousas feitas havía.
152:12com' emendass' en sa vida, | e havía gran contenda,
161:3En Aragôn, en Moriella, | un hóm' assaz póbr' havía
161:7Est' havía ũa vinna | que mais d' outra ren amava,
161:10ca outr' haver non havía | no mundo, nen outr' herdade.
163:5jogara muito os dados | e perdera quant' havía;
164:31sa coor com' ant' havía, | polo mal que recebeu,
165:8que Egito e Alapa | havía a séu mandar
165:14demais quen lla defendesse | non havía tal nen qual.
166:6assí havía os nembros | todos do córpo maltreitos.
166:7Con esta enfermidade | atán grande que havía
167:5ca un fillo que havía, | que crïava, mui viçoso,
167:28ca ja tres días havía | que o fillo mórt' houvéra;
168Esta é dun miragre que fez Santa María de Salas por ũa mollér de Lérida que lle morreron séus fillos, e o postremeiro ressucitou-llo Santa María, que havía tres días que éra mórto.
173Como Santa María de Salas guareceu ũu hóme que havía a door que chaman da pédra.
173:7Est' hóme d' Aragôn éra, | e havía tan gran mal
175:35E el foi-s' a Santïago, | u havía prometudo;
176:6en cativo e havía | os pées enferrollados.
177:8aa Virgen sempr' havía, | outrossí a séu sennor
178:23A muleta ja havía | ambo-los pées de tras
180:25e crïou Déus, que a crïad' havía,
181:6guérra con outro havía, | per que gran mestér ajuda
181:7havía de quen lla désse; | ca assí com' el cercado
181:30que fogindo non havía | nïún redẽa tẽuda.
183:7En aquel castél' havía | omagen, com' apres' hei
183:15dos mouros que i havía | houvéron gran pesar ên,
184:25havía pera sa chaga | que na face lle ficara
185:8e un alcaid' i havía | que o guardava mui ben;
185:11Este grand' amor havía | con un mouro de Belmez,
186:10havía ena servir por sempre ja.
187:25ond' o convent' houve quanto ên mestér havía.
187:49porque lle atán ben déu quanto mestér havía.
192:17En Conssógr' havía
194:7que lle déu aquela noite | ben quanto mestér havía.
194:13E esto fez el de grado, | ca xo havía por manna,
195:120aquel que t' havía
197:11mui rico, que séus gãados | havía e pan assaz,
197:12e est' un séu fill' havía | que amava mui mais d' al.
202:5havía en fazer prosas | de sa loor e dizer
202:22E non havía palavra | que i fezésse mellor
203:7En servir Déus e os santos | havía mui gran sabor,
204:7El daquel arcedïago | havía mui gran sabor,
204:11Ca el éra tan coitado | que non havía en si
205:11Na fronteira un castélo | de mouros mui fórt' havía
206:4dun Papa que houv' en Roma, | que nom' havía Leôn,
206:31E pois viu Santa María | que havía tal sabor
207:7El havía un séu fillo | que sabía mais amar
211:10achei de gran gente que i havía.
212:11Aquela dona havía | de séu un rico sartal,
213:7Un hóm' en Élvas morava | que Don Tome nom' havía,
214:12e un deles éra ric', o | outro non havía nada
214:19Mas o outro non havía | outra requeza sobeja
215:50que non foss' el descobérto | que a havía 'nvïada.
216:8que perdera quant' havía, | e éra-lle mui mestér
221Como Santa María guareceu en Onna al rei Don Fernando, quand' éra meninno, dũa grand' enfermidade que havía.
221:27E oiu falar de Onna, | u havía gran vertude;
221:34ben come se fosse mórto, | ca atal door havía.
222:17estava cantando missa | com' havía costumado,
224:18muito en Santa María; | mais havía gran tristura (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
225:35havía esta aranna. | E un día, el estando
228Como un hóme bõo havía un múu tolleito de todo-los pées, e o hóme bõo mandava-o esfolar a un séu mancebo, e mentre que o mancebo se guisava, levantou-s' o múu são e foi pera a eigreja.
228:4gran miragre por un hóme | que un séu múu havía
231:30o mẽor que i havía.
234:14e que con séus cavaleiros | lle havía de servir.
237Como Santa María fez en Portugal na vila de Santarên a ũa mollér pecador que non morresse ta que fosse ben confessada, porque havía gran fïança en ela e jujũava os sábados e as sas féstas a pan e agua.
237:17Outro costum' esta mollér | vos direi que havía:
237:25Mais aquel día que saír | havía sábad' éra,
241:8por ũa dona viuva | que un séu fill' havía.
241:10viuva, e ũa filla | havía fremosinna;
241:45A madre do meninno, | que havía fïança
245:11Entre Doir' e Minn' havía, | no reino de Portugal,
245:18havía gran confïança | na Madre do Salvador.
245:19Alí no adro havía | ũa capéla entôn
245:23O hóme bõo havía | nomeada que haver
245:24havía grand'; e porende | os que soían fazer
251:7Un burgês i havía | mui rico e que ben
251:18nïún sabor havía | d' outra cousa veer.
251:22ant' aquela omagen, | ond' havía prazer.
253:13sempr' havía gran fïança; | mais a Sennor pïadosa
253:14mostrou-lle ben que havía | del mercê de voontade.
255:28a sógra havía
256:17e havía tan gran féver, | que quena viía entôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
258:12a póbres do que havía, | segundo o séu poder;
258:16quanto pan comprad' havía | e quanto do séu colleu;
258:28quanta massa éu havía | dei ja aos póbres séus
258:38tan grande que feit' havía, | e fez a todos chorar.
263:11havía d' haver saúde, | que qual de séus nembros quér
265Como Santa María guareceu a Joán Damacẽo da mão que havía corta.
267:26foi-se con quant' haver havía mercado.
267:73u portar havía, pola pïadade
267:78e contou-lles el quant' havía passado.
268Como Santa María guareceu en Vila-Sirga ũa dona filladalgo de França, que havía todo-los nembros do córpo tolleitos.
268:8éra natural, havía | na Virgen gran confïança;
268:11Esta dona que vos digo | havía todo tolleito
268:12o córpo, que non havía | neún dos nembros dereito;
268:42de quantos nembros havía | mais tóste ca vos dizemos.
268:43Pois esta dona guarida | foi da coita que havía,
269:7Aquesta mollér havía | un fillo que mui gran ben
269:10quant' havía despendera | pera fazê-lo guarir.
271:11mellor dela non havía. | Porend' os mouros haver
272:12tan muit' havía errado | e éra tan pecadriz
279Como el rei pidiu mercee a Santa María que o guarecesse dũa grand' enfermidade que havía; e ela, como sennor poderosa, guarecê-o.
281:4que non havía no reino | duc nen conde nen marquês
281:13A requeza que havía, | non sei por que mia perdí;
282:11Est' havía un séu fillo | que amava mais ca si;
283:43por aquelo que dit' havía.
284:19que quantos bẽes feitos | havía, nulla ren
284:21e tan gran pról ll' havía | fazer mal come ben.
285:8e grand' ordinnamento | esta dona havía,
287:20mais o falsso, que havía | gran sabor de a matar,
292:67Maestre Jorge havía | nom' o que aquesto viu
292:71E en catar a omagen | havía mui gran sabor,
294:17e dous ángeos ant' ela, | e qualquér deles havía
297Como Santa María mostrou vertude na sa omagen, porque dizía un frade que non havía vertude no madeir' entallado.
298:12demónio havía e per ren guarir
298:23que do dém' havía fez sa oraçôn
299:32de non dar o que te mandad' havía
302:17e que disséss' ante todos | de com' havía errado,
303:6dũa moça que havía | tod' esto sen dovidança.
303:15atán gran medo havía | dela, que sól non ousava
303:38e do que sabor havía | fez-ll' end' amor e pitança.
305:9e por haver perdôn deles | havía coita tan féra,
305:52mas mui mais pesou a carta | en que havía tesouro
309:7En aquel tempo en Roma | un Papa santo havía,
309:13da Virgen Santa María, | e havía ben consigo
311:12no ano, e amizade | havía con un borgês;
312:24e a un bon mõesteiro | que havía i levou-a,
314Como Santa María guareceu ũu cavaleiro de Segóvia que havía perdudo o lume dos ollos.
314:10Ela séu marid' havía | cavaleir' e caçador,
314:11e de se tẽer viçoso | havía mui gran sabor;
315:9que havía pequeno, | que mais ca si amava,
316:14e Martín Alvítez nome | havía, se Déus m' ampar.
316:39de gran prazer que havía, | ca aquest' avĩir sól
318:11Alí un crérig' havía | de missa, que devoçôn
318:13e bõa paravl' havía, | mas dentro no coraçôn
321Esta é como Santa María guareceu en Córdova ũa moça dũa grand' enfermidade que havía.
321:8enfermedades mui fórte | que na garganta havía,
322:20ca aquel ósso ll' havía | o gorgomel' atapado
323:11Alí éra un bon hóme | que un fillinno havía
323:26e todo quant' el havía, | chorando a saluçadas.
324Como Santa María guareceu en Sevilla ũu mudo que havía dous anos que non falara.
324:23E el Rei con amor grande | que havía do logar,
327:23E con mui gran coita féra | que havía de door,
328:29e do que mestér havía | a fróta ben avondando,
332:38da Virgen, ond' a omagen | havía o semellar.
333Como Santa María de Terena guariu ũu hóme contreito que andava en carreta mais havía de quinze anos.
333:10si que en carret' andava | mais de quinz' anos havía.
334:6dun mui gran mal que havía, | que lle fezéran fazer.
334:28que no vinno mal havía, | e diz: “Pero me mandar
334:32que siíra non havía. | E séus parentes porên
335Como Santa María converteu un gentil que adorava os ídolos, porque havía en si pïadade e fazía caridade aos póbres.
335:16dava de grad' aos póbres | o mais do que el havía.
335:20quanto de comer havía | déra en un mao ano (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
335:64que fill' en braço trouxésse, | ou que nom' havía essa,
337:12E esta door havía | tan fórte, creed' a mi,
337:16E este barôn havía | un meninno fillo séu
338:7Un hóme bõo havía | en Évora na cidade
338:8que havía séu mancebo, | per com' aprix en verdade,
341:13e de comer pouc' havía, | ar andava mal vestida,
343:18dizendo ca med' havía | que no fógo a deitasse.
343:26ca mui gran pavor havía | que o chus non dẽostasse.
345Como Santa María mostrou en visôn a ũu Rei e a ũa Reínna como havía gran pesar porque entraron mouros a sa capéla de Xerez.
345:11Este dous anos havía, | ou ben tres, que gaannara
345:39E el disse-lles que grande | prazer con eles havía,
345:81e a omagen da Virgen | havía mal recebudo,
348:7Aquel rei tesouros grandes | despendera que havía
352:14muito por el que llo désse. | Mas non havía ên cura
352:16mais havía voontade | d' ante séu sennor tragê-lo,
352:22e o cavaleir' havía | desto pesar e tristura. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
354:12trebellando e saltando, | onde gran prazer havía
357Como Santa María do Pórto guareceu ũa mollér que vẽéra a sa casa en romaría e havía a boca tórta e os nembros; e começa assí:
357:6muit' havía e a boca, | e os ollos mal torvados.
357:7Dona Sancha nom' havía | esta mollér, e vẽéra
358:30éra porque non havía | ant' u fosse defenduda.
359:11Este dous fillos havía, | e Domingo o maior
359:14havía o hóme bõo, | e fazía gran razôn.
361:25havía. Porend' as monjas | todas mui de coraçôn
362:9e en servir sempr' a Virgen | havía mui gran sabor;
363:15El Con Simôn muitas vezes jurado havía
364:30disséron que non havía | tal en tod' Estremadura.
367:18segund' aquel logar mestér havía.
367:40havía ena Virgen sen dultança,
368Como Santa María do Pórto guariu ũa mollér dũa coobra que tragía eno ventre, e havía ben tres anos.
368:8de Córdova, a Grande, | e o séu nom' havía;
369Como Santa María guardou de mal ũa bõa mollér de Santarên dun alcaide malfeitor, que a quiséra meter en pérdeda de quant' havía por ũa sortella que lle deitara en pennor.
369:36e se non, que quant' havía | a mollér que llo fillasse.
369:47e se lle lógo non désse, | que quant' havía ll' entrasse,
369:60atá que de quant' havía | de todo a derrancasse.
372:8que ben havía cinque | días, com' aprendí,
375:19a Bonamic, que havía
376:14ca en serví-lo sa vida | el havía despenduda.
377Como un rei déu ũa escrivanía dũa vila a un séu crïado, e havía muitos contrarios que o estorvavan contra el Rei, e prometeu algo a Santa María do Pórto, e fez-ll' haver.
377:26ca séu amig' o outr' éra | que a meadad' havía.
379:8E el Rei de veer esto | havía gran soïdade;
381:8de San Marcos, e Joane | havía nom'; e entôn
382Como un ric-hóme pidía un herdamento al Rei que lle havía a dar por outro que lle fillara, e nono podía haver dele; e prometeu algo a Santa María, e fez-llo haver lógo mui bõo.
382:24havía muit' a sa casa | o ric-hóm' e lle pedir
382:31con gran coita que havía | quis al Rei entrar porên;
383:11Esta mollér ũa filla | havía que muit' amava,
384:6e maior sabor havía | desto que d' outras sabores.
385:12os enfermos, que quen coita | havía lógo chamava:
385:27en que a chaga havía, | u foi da pédra ferido.
389:15de sa mollér el havía, | que mui mais ca si amava.
389:19E con gran coita sobeja | que a madre del havía
391:8havía: o qu' é deante, | atrás, com' éu aprendí, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
392:14e macar o castigavan, | sól non havía ên cura.
393:11Aquel meninno Afonso | nome de baptism' havía,
393:16que atal ravia havía, | que quen quér que ll' ementasse
398:8gran miragre no séu Pórto, | que ant' o séu nom' havía,
398:20e Don Domingo havía | nom', e triínta cordeiros
399:12e havía un séu fillo, | béla creatura;
400:13foi, ca mais non havía,
403:7do Fillo que havía
404:14que en sa térra non havía par.
404:57que ti havía aqueste pecador (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:56pois non havía fillos | como méus companneiros,
413:6en ela pres carne que el non havía,
414:31foi fillo da que el crïad' havía,
417:14que a envïar havía | pera o mundo salvar.
419:5mui grande nos havía, | non podía maior,
423:4ca pera si non havía mestér;
423:16poder havía; mas quen comidir,
425:38según vos el dit' havía.”