Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ERDADE18
45:22estar e enfermaría, | e todo en sa erdade.
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja erdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
48:28fez que se cambiou a fonte | ben dentro na sa erdade
67:38per que ouvéss' el a alma, | e outr' ouvéss' a erdade.
161:10ca outr' aver non avía | no mundo, nen outr' erdade.
214:14que fora de séu linnage | e del ben come erdade.
239:74dé-nos no séu rein' erdade.
253:34e a eigreja é súa | e derredor a erdade.”
281:65E déu-ll' entôn por erdade | mui mais ca ouvéran séus
285:27E demais que grand' erdade lle daría e aver
285:78a fez sennor de sa erdade, mais ca ll' el disséra.
300:58por dar aver e erdade
325:25e lles faría grand' algo | e dar-lles-ía erdade,
335:14que rico e avondado | éra d' aver e d' erdade.
338:9que lle fazía serviço | lavrando-lle sa erdade,
377:11Erdade ou outra cousa | que ele dar-lle podésse,
382:9dun ric-óme que pedía | al Rei erdade ũa vez, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
382:50pera vós ca outr' erdade, | ca val muit' e sen mixôn.”