Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
DIZENDO148
5:121dizendo: “Levade-me vósc', ai, amigos méus!”
6:46e a madre do meninno | braadand' e dizendo:
6:72dizendo: “Quen faz tal feito, | desta guisa o rende.”
7:52dizendo: “Se Déus m' ampar,
9:88dizendo: “Matemo- | lo óra, irmãos.”
11:60dizendo-lles: “Ousadía
15:81e dizendo: “Pois que ei congeito,
18:58dizendo: “Vía, vía
27:13dizendo que o aver querían dar
32:29dizendo-lle: “Muda
35:49dizendo: “Sennor, tod' esto | filla que non leixes ren,
37:20E dizendo: “Ai, Virgen, tu que és escudo
38:39dizendo: “Vélla, son muit' enganados
42:30dizendo “Ave María”, | prometeu-lle lógu' entôn
45:34mais los ángeos chegaron | dizendo: “Estad', estade!
45:66dizendo: “Assí perdestes | o céo per neicidade.”
45:70dizendo aos dïabos: | “Varões, oviad', oviade.”
47:24dizendo: “Vai ta vía, | muit' és de mal solaz.”
47:28dizendo: “Fuge, mao, | mui peor que rapaz.”
47:32dizendo: “Tól-t', astroso, | e lógo te desfaz.”
53:24e travou lógu' en sa madre, | dizendo: “Ai éu, ai éu!”
55:22dizendo: “Por Déus, mia filla, | lógo aa terça sõa.”
55:26dizendo: “Bẽeita éras, | dos pecadores padrõa.”
55:47Mais depois assí ll' avẽo | que, u vésperas dizendo
55:58dizendo: “Tornar-me quéro, | e leixade-m' ir, varõa.”
58:37dizendo-lle: “Venna-ch' ór' acorrer
63:41dizendo: “Quen en tal torneio non sal
65:87Esto dizendo, viu vĩir muita gente
67:30dizendo-lle: “Que queredes, | sennor? A min o mandade.”
75:108dizendo: “Ja levar quéro | a alma desta menguada.”
75:123dizendo: “Sal acá, alma, | ca ja tempo é e óra
76:26dizendo: “Sandía, mal fuste falir,
82:25aas grandes coitas, dizendo-lle: “Val
82:31Dizendo: “Como vós ousastes parar
84:19El aquest' assí dizendo, | sa mollér mentes parou
92:18dizendo: “Sennor, que será
93:34dizendo pela térra como quis vĩir
94:108viron, dizendo que tan
95:54dizendo: “Do que te pagas, de sũu os ata.”
98:19Dizendo: “Santa María, | tu, Madre de Déus,
102:38“Santa María” dizendo
105:78dizendo: “Porquê me fust' enganar,
107:30dizendo: “Alá irá!”
107:38dizendo: “Sempre será
115:247as óras foi dizendo
116:34fez, dizendo “Adú-me”,
116:49dizendo: “Guardad' ũa
118:15Ollos, dizendo: “Sennor, que farei?
118:33pos sa omagen, dizendo: “Loar
119:24dizendo: “Por Déus, varões, non seja, non seja!”
119:34dizendo: “Leixad' est' óme, maos atrevudos.”
122:44E esto dizendo, chorar oiu
122:47Chorand' e dizendo: “Bẽeita tu
124:18dizendo: “Ai, Sennor, val-me, | ben como valiste ja
124:26E non morreu por tod' esto, | dizendo: “Por Déus, acá
127:35Dizendo: “Santa María, | Sennor, pois que vin a ti,
131:65ollos muito todos, dizendo: “Os téus
132:73E u estava dizendo
133:26viva, dizendo: “Estes son dos téus
134:19dizendo: “Madre de Déus, en nós parade
138:27Dizendo: “Sennor, e nembre-te do téu
141:12chorando e dizendo lóg': “Ave María”;
146:40dizendo: “Maa gent' i á
146:93Esto dizendo como diz
151:26dizendo del muitas cousas | que non éran verdadeiras.
153:16dizendo: “Perfía
153:36dizendo: “tal será quen
165:40dizendo que esta vila | non se podía bastir
175:66lle déron dentr' en un fógo, | dizendo-ll': “Aquí folgade.”
178:9e faagando-o muito, | dizendo: “Este don téu
184:16dizendo: “Dá-me méu fillo, | que ben a viver m' ajude.”
185:59Ontr' as amẽas, dizendo: | “Se tu és Madre de Déus,
185:63E leixárona dizendo: | “Veremo-lo que farás.”
188:29dizendo: “Bẽeita sejas, | Madre de Nóstro Sennor,
195:108dizendo: “Daquel sa sórte
214:21de que vos ja dit' avemos, | dizendo: “Se quér que seja
219:35Foi; ant' o altar deitou-se | dizendo: “Sennor, errei,
227:31E el aquesto dizendo, | pareceu-ll' a Grorïosa
233:11Dizendo-lle: “Morreredes.” | Mas el nonos asperava,
233:22entrou naquela ermida | dizendo: “Os méus pecados,
235:21mais conortou-o a Virgen | dizendo: “Non dês porên
236:17dizendo: “Sennor mui santa, | por amor do Fillo téu
236:22dizendo: “Non ajas medo, | ca éu te venn' ajudar.”
238:21E el est' e mais dizendo, | ei-vos un capelán ven
239:12dizendo: “Gran torpidade
239:48dizendo: “Por Déus, uviade;
245:38e o alcaide dizendo: | “Don vilão traedor,
245:51E el aquesto dizendo, | ũa dona entôn entrou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
246:35Dizendo: “Sennor, quen sodes, | que a tan póbre mollér
251:45chorando e dizendo: | “Monjas, de mal talán
251:62dizendo: “Padre santo, | que pód' esto seer
254:11Dizendo paravlas loucas, | maas e desordinnadas,
255:80dizendo: “Madre daquel que morreu
258:26dizendo-lle que os pães | foss' ao forno levar.
265:104jouv' esto dizendo e tendud' en cruz
267:59El esto dizendo, lóg' a Virgen santa
270:33dizendo que profeta | verría, e des i
271:18dizendo-lles: “Por Déus seja, | oíde, se vos prouguér:
273:34foi ên muit' a maravilla, | dizendo: “Non é anello
277:22aqueles oito da carne, | dizendo: “Non vai nen ven
285:89dizendo: “Sandía,
287:34con séu saco ena mão, | dizendo: “Non te convên
295:36chorando muit' e dizendo: | “A ti, Sennor, que és luz,
297:23Dizendo: “Muito per tenno | que é óme sen recado
297:30dizendo: “Este rei tenno | que enos ídolos cree.”
299:50dizendo: “Bẽeita sejas, amên.”
311:14d' Agosto de sũu fossen, | dizendo: “Logar sant' é.”
311:27Dizendo: “Par Déus, amigo, | muito empregásti mal
311:39El aquest' assí dizendo, | resorgiu o mórt' entôn
313:40e o crérigo dizendo: | “Madre de Nóstro Sennor,
314:37dizendo: “Quen me posésse | óra en Jerusalên!”
315:36con el, chorando muito, | braadand' e dizendo:
317:33dizendo: “Guarir
318:22se fillou, dizendo muito: | “Óm' ou mollér que soubér
319:37e pela carreira ind' assí dizendo:
323:16dizendo: “Ai éu, méu fillo, | como fico de ti sóo;
323:19E el aquesto dizendo, | os mouros lógo deitaron
327:24braadou muit' e dizendo: | “Ai, Madre do Salvador,
328:33dizendo: “Sennor, com' ousa | seer null' óm' atrevudo
331:22dizendo: “Sen ti, méu fillo, | este mundo m' escurece.”
331:24dizendo: “Sen ti mui sóa | fico, e tu sen mi sóo;
338:22dizendo: “Rei Jesú-Cristo, | tu que en Jordán no frume,
343:18dizendo ca med' avía | que no fógo a deitasse.
352:30dizendo todos: “Mórt' éste | se lle dous días atura.”
353:43Que comesse, e dizendo: | “Cada día t' adurei
356:30dizendo: “Bẽeita sejas, | Santa dos santos maior.”
357:12chorando muit' e dizendo: | “Sennor, acórre-m' aginna,
362:32dizendo: “Se alá chego, | ben ei fïúza en Déus
369:18daquela mollér, dizendo | que a tiínnan por louca, | e muit' ende posfaçavan.
369:23E envïou, dous, dizendo | a cada un que punnasse
369:31E tornaron-s' a séu dono | dizendo que s' alegrasse,
369:66dizendo: “Madre, comede | e aved' algún conórto; | ca sería maravilla, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
369:88dizendo que lla daría, | sól que ll' o séu entregasse.
371:29Santa María do Pórto, | dizendo: “éu vou a ti;
376:32El dizendo est', outr' óme | que lógo pós el vẽéra
376:37E o outro tornou lógo, | dizendo-lle se achasse
376:39E o outr' o anél lógo | lle déu, dizendo-lle: “Amigo, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
378:46dizendo: “Bẽeita sejas, | que dos téus és guardador.”
383:46dizendo: “Bẽeita sejas, | dos coitados cobertura.”
385:24dizendo que o sãassen; | mais esto non foi en preito
386:17todos mui ben llo coubéron, | dizendo: “Seja maldito
386:34al Rei os séus despenseiros | dizendo: “Óbra d' aranna
389:21dizendo que se vivesse, | que lógo en romaría
391:25dizendo: “Bẽeita sejas, | ca toda mesura jaz
404:71Esto dizendo, a Madre do Rei
417:17dizendo: “Pois este vejo, | Déus, que viver-me leixou
419:115Entôn foron dizendo: | “Mentira nos aduz.”
420:64dizendo: “Padr', aquesta | madre m' ouviste dada.”