Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
DI31
6:47“Di-me que fazes, méu fillo, | ou, que estás atendendo,
6:67mas léva-t' e di-o lógo | mellor que nunca dissiste,
66:34t' óm': “Aquesta missa di-a,
67:71E entôn diss' ao démo: | “Di-me toda ta fazenda,
71:37pelo ángeo santo, | di-a assessegada-
71:45e dúas partes leixa | e di ben a terceira,
87:21“Vai, di que façan esleer
104:36“Di, mollér, que foi aquesto, | ou quen te tan mal feriu?”
125:15ll' apareceu e lli disse: | “Di ‘Ave María’ e ten
125:78e di-ll' esto que che dixe, | e el ben te consellará
132:85di-m' ũa ren, éu te rógo,
132:97di, e porquê me mentiste?
139:36diss' a séu Fillo: “Di-lle sen tardar
165:39Di, e porquê me feziste | con mia óst' aquí vĩir,
195:82E di lóg' a essa
281:20Diss' el: “Di-me que che faça, | e lógo cho éu farei.”
292:60di a méu fillo que ponna | esta omagen de San-
422:11verrán, di-lli como | con el fogist' a Egito. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
422:13di-lle que sofriste | con ele muitas pobrezas.
422:15di com' en Egipto | non achast' aguas nen fontes.
422:17di-lle quantas vezes | o tu andast' ascondendo.
422:19di-ll' u o perdiste | que ta coita non foi jógo.
422:21di-ll' a mui gran coita | que ouviste pois foi preso.
422:23di-ll' o que sofriste | u d' açoutes foi ferido.
422:25di-ll' o que sofriste | quand' o ena cruz poséron.
422:27di-ll' o que sentiste | u lle pregaron as mãos.
422:29di-ll' o que sentiste | u beveu fél e azedo.
422:31di-ll' o que sofriste | u lle déron cona lança.
422:33di-ll' o que sentiste | u pósto no monumento. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
422:35di-ll' o que sentiste | u o sepulcro guardaron.
422:37di-lle como vẽes | deles dos mais poderosos.