Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
BÕO91
25:124bõo tenno que t' ei pagado:
34:20a omagen quant' en si mui bõo cheiro dava,
35:24da eigreja, óme bõo, | manss' e de mui bon talán,
43:3E porend' un óme bõo | que en Darouca morava,
63:30u se non fezésse por bõo tẽer.
65:11E o óme bõo sempre lle rogava
67Como Santa María fez connocer ao óme bõo que tragía o démo consigo por servente; e quiséra-o matar, senôn pola oraçôn que dizía.
67:39En tod' est' o óme bõo | per ren mentes non metía,
67:63Entôn aquel óme bõo | envïou por el correndo.
67:67E diss' ao óme bõo: | “Déus vos ama, ben sabiades,
75:46aquí con est' óme bõo | que é onrrad' e mui rico,
75:62que éu leix' est' óme bõo; | mas id' i se ir queredes,
78:60aquel óme bõo e per un gran recóste
82:5por un monge bõo, cast' e mui fïél,
83Como Santa María sacou de cativo de térra de mouros a un óme bõo que se ll' acomendara.
84:11O cavaleir' éra bõo | de costumes e sen mal,
96Como Santa María guardou a alma dun óme bõo que se non perdesse, ca o avían escabeçado ladrões, e fez que se juntassen o córpo e a tésta e se maenfestasse.
115:29bõo e muit' onrrado,
115:151bõo, se Déus me parca.
123:40déu-me logar bõo qual a mi convên;
144Como Santa María guardou de mórte un óme bõo en Prazença dun touro que vẽéra polo matar.
144:9que un óme bõo morava i
144:26óme bõo. Mas ele d' ir alá
157:23Bõo e toda crischãa | que lle ben, de coraçôn
158:4bõo d' armas e de mannas | e en servir un ric-óme | cuj' éra, mui verdadeiro;
175:17porque aquel óme bõo | non se fosse del sen dano,
175:39E u el assí chorava, | diss' o fillo: “Óme bõo,
175:68fez por aquel óme bõo | mui leal e verdadeiro,
177:7En Aragôn foi un óme | bõo e que grand' amor
213Como Santa María livrou ũu óme bõo en Terena de mão de séus ẽemigos que o querían matar a tórto, porque ll' apõían que matara a sa mollér.
218Esta é como Santa María guareceu en Vila-Sirga un óme bõo d' Alemanna que éra contreito.
222:16e un capelán das donas, | bõo óm' e enssinado,
223Esta é como Santa María sãou ũu óme bõo que coidava morrer de ravia.
223:11E porend' un óme bõo, Don Matéus,
228Como un óme bõo avía un múu tolleito de todo-los pées, e o óme bõo mandava-o esfolar a un séu mancebo, e mentre que o mancebo se guisava, levantou-s' o múu são e foi pera a eigreja.
232:9que éra fremos' e bõo, | demais éra sabedor
238:6en bõo día foi nado | quena serviu e onrrou. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
245:15En aquel tempo morava | un óme bõo alí
245:23O óme bõo avía | nomeada que aver
245:47O óme bõo jazendo | en coita mui grand' assaz,
252:3E sobr' aquest' un miragre | pequenn' e bõo d' oír (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
253:11Un óme bõo morava | ena vila de Tolosa
253:60E per aquel entenderon | que o óme bõo éra
254:6porque sei que o terredes | por bõo e por fremoso.
255:14e mui fremosa e de bõo sen,
261Esta é da bõa dona que desejava veer mais d' al óme bõo e de bõa vida, e bõa dona outrossí.
261:24“Se óme bõo queredes catar
273Esta é como Santa María déu fíos a ũu óme bõo pera coser a savãa do séu altar.
273:16que entrou un óme bõo, | e viu estar desaposto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
286Esta é como caeu o portal sobre dous judéus que escarnecían a un óme bõo.
288Como un óme bõo de relijôn foi veer a igreja u jazía o córpo de Sant' Agostín, e viu i de noite Santa María e grandes córos d' ángeos que cantavan ant' ela.
288:27O óme bõo tod' esto | viu, e déu porên loores
307:31O óme bõo, que aquesto veer
309:8e un Emperador bõo | per quant' ele mais podía (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
309:11En aquel tempo tan bõo, | de que vos éu óra digo,
309:20e porend' un óme bõo | lles disse que se tevéssen
311:8que d' entender é mui bõo | a quen i mentes parar,
320:26per bõo entendemento. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
321:21mas entôn un óme bõo | conssellou-lle que dissésse
323:30non perdeu o óme bõo | valor de tres dinneiradas.
328:22e en cada un daquestes | á muito bõo pescado.
328:23Ond' en este logar bõo | foi pousar ũa vegada
328:57que aquel logar tan bõo | pera crischãos fillasse.
334:8morou con un bõo óme | que el mui de coraçôn
335:19Onde foi que aquel óme | bõo e sen tod' engano
335:25e disse-ll': “Ai, óme bõo, | pora esta creatura,
335:28Respondeu-ll' o óme bõo: | “Esto faría de grado;
335:33O óme bõo, con dóo | dela, ergeu-se festinno
335:40fillou-s' aquel óme bõo | e non quis outro sergente,
335:59Entôn aquel bõo óme | seve gran péça cuidando
337Como Santa María guardou un fillo dun óme bõo que non morresse quando caeu o cavalo sobr' el.
338:7Un óme bõo avía | en Évora na cidade
338:12E porend' o óme bõo | atán gran ben lle quería
339:21mais un óme bõo lles disse: “Non
342:12que Don Manüél, o bõo | Emperador, mandou i
351:20se daquele bõo vinno | non bevessen a séu sen;
351:28mas chegou un óme bõo, | que lles diss' esta razôn:
352:9e que un açor mui bõo | ũa vegada lle déra
355:10o miragr' é mui fremoso | e bõo e muit' onrrado.
359:9e éra mui bõo vizinno | a quantos moravan i
359:14avía o óme bõo, | e fazía gran razôn.
378Como un óme bõo con sa mollér, que morava na colaçôn de San Salvador de Sevilla, tiínna ũa sa filla doente pera mórte, e jouve tres días que non falou; e prometêrona a Santa María do Pórto, e guareceu.
381Como Santa María do Pórto resuscitou un menino que morrera, fillo dun óme bõo que morava en Xerez.
382Como un ric-óme pidía un erdamento al Rei que lle avía a dar por outro que lle fillara, e nono podía aver dele; e prometeu algo a Santa María, e fez-llo aver lógo mui bõo.
384:4que avẽo a un monge | bõo e ben ordinnado
398:1A madre do Pastor bõo | que connosceu séu gãado
398:5serían, ca pastor éra | bõo e que séus gãados
398:34ca o Bõo Pastor tiínna | a sa Madre por caiado. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
406:38Ben vennas, Maio, | con bõo verão;
408:12e foi en ũa fazenda | bõo, ardid' e ligeiro;