Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ÓRA165
1:17ficas óra prennada;
5:3E desto vos quér' éu óra contar, segund' a letra diz,
5:53e a pouca d' óra viu a Emperadriz a si vĩir,
5:64dizede-m' óra quen sodes ou dond'.” Ela respôs: “Mollér
5:84pesar e coita por méu crïado, que óra mórt' achei.”
8:8óra oíd' o miragre, | e nós contar-vo-lo-emos.
9:79del, a pouca d' óra | un ladrôn maldito,
9:88dizendo: “Matemo- | lo óra, irmãos.”
9:127E lóg' a tormenta | quedou essa óra,
9:131Óra retraiamos
12:3E daquest' un gran miragre | vos quér' éu óra contar,
13:20“Quéro-vos dizer, amigos | óra por que non morrí:
15:99Tod' aquesto que vos óra dito
15:115Essa óra lógo sen tardada
15:119“Gran vengança nos á óra dada
17:4vos quér' éu óra contar sen mentir,
32:6Dest' un gran miragre | vos contarei óra,
32:7que santa María | fez, que por nós óra,
36:16disse-lles: Tenno que fazedes óra gran folía,
38:42son, quér' éu óra lógo cometer
47:9E desto, méus amigos, | vos quér' óra contar
52:4mui fremoso vos quér' óra contar,
53:4vos quér' óra, que a Virgen | quis grand' en Seixôn fazer,
54:8que vos direi óra, ai, bõa gente,
57:75ben des aquela óra
64:20“Muito me praz óra daquesto que vos oí;
65:136“Vai óra mui quedo e non t' alvoroces;
65:156toda mia fazenda óra saberedes:
65:163E macar vos paresc' óra tan astroso,
67:50como vos contarei óra; | e por Déus, ben m' ascuitade:
67:69e éu vos mostrarei óra | com' est' óm' en que fïades
69:3Dest' un miragre quéro contar óra,
69:5que Santa María, que por nós óra,
71:3E porend' un miragre | vos quéro dizer óra
71:26e sei óra mui léda, | e un pouco falemos.”
75:123dizendo: “Sal acá, alma, | ca ja tempo é e óra
76:3Porend' un miragre vos quér' éu óra contar
78:69porên farei óra per todas tas igrejas
84:3E daquest' un gran miragre | oíd' óra, de que fix
84:46por téu Fillo, dá-mia viva | e sãa óra en don.”
85:34dalí, e sobr' un gran monte o pos essa óra
88:4com' óra vos contarei. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
89Esta é como ũa judéa estava de parto en coita de mórte, e chamou Santa María e lógo a aquela óra foi libre.
98:29e nunca des aquel' óra | dalí se partiu,
103:3E daquest' un gran miragre | vos quér' éu óra contar,
104:33avẽo ên mui gran cousa | que vos óra contarei;
115:85óra de Déus desvía.”
115:143lle disse: “Essa óra,
119:29e quisérono deitar en ele essa óra
123Como Santa María guardou un frade mẽor dos dïáboos na óra que quis morrer, e torcía-se todo con medo deles.
123:12Santa María na óra que morreu,
123:26disséron: “Réz' óra quen rezar soubér
124:33E des que foi mórto, lógo | a óra embarveceu,
129:16tirar do ollo, e en essa óra
131:14qual vos quér' éu óra contar e dizer.
131:44e que te faz' óra, a Emperadriz,
134:40dentro essa óra
138:8dizer-vos quér' óra e contar aquí,
138:30e saca-m' óra desta maa prijôn.”
142:4Don Afonsso, com' óra vos direi,
146:85Óra verei o que farás
162:10óra un mui gran miragre que fez
171:43fomos, vaamos óra seer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
174:8mais de mal diss' essa óra | da Virgen Santa María.
174:25mais sãar-t-ei óra dela, | porque en mi confïaste,
174:27E porque te repentiste, | sãar-t-ei óra de chão.”
177:6e desto un gran miragre | vos quér' éu óra contar.
186:14como vos per mi óra dito será.
186:20se a visses como a óra éu vi
193:28catou lógo os da nave | e falou-lles essa óra
194:29e os sentidos perderon | dos córpos en essa óra,
196:9e porên vos direi óra | o que ll' avẽo un día,
202:3Daquest' óra un miragre | oí, pouc' á, retraer
204:33e lóg' o arcedïago | a essa óra guariu.
206:20e porque me deste beijo | óra tan muito paguei,
216:3Daquest' óra un miragre | fremoso quéro dizer
216:25folgar óra ũa péça, | e andaremos des i.”
219:26fez tornar en ũa óra | mui feo e mui lixoso.
225:8o que vos contarei óra | que avẽo a un préste
225:36ao sól, óra de nõa, | foi ll' o braç' escaentando,
226:4vos contarei óra grande, que oí
228:25como o vej' óra são | andar e muit' escorreito;
229:6u óra é Vila-Sirga, | segundo que aprendí.
232:6e daquest' un gran miragre | vos quér' éu óra dizer.
237:38óra quant' éu quisér, aquí | o córp' e quant' ouvéres
238:7E desto vos direi óra | ũa vengança que fez
238:30d' óme, porquê dẽostavas | óra o que te formou,
239:17E com' ides óra dizer
241:1Parade mentes óra
242:7E dest' un mui gran miragre | vos quér' éu óra contar
247:5nen vira pois fora nada; | mas en óra dũu día
255:5Dest' un miragre vos direi óra
255:7Santa María, a que sempr' óra
262:11A óra de madodinnos | fezo a térra tremer
264:3E daquest' un miragre | vos quéro contar óra
264:5de rogar a séu Fillo, | ca sempre por nós óra
265:4en un livr' antigo vos óra direi
265:75Poderedes saír óra, se vos praz.”
267:53e se mi óra daquestas ondas tirares, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
270:4sirvamo-la un pouco | óra 'n nósso cantar,
270:10que óra nós cantamos | nos receba por don.
271:41e ena óra da mórte | nono leixará per ren;
273:19E pero óra non tenno | pera dar i oferenda,
274:3Por vos provar óra esto, | miragre quéro dizer
274:52aquí u óra orava | vẽo a Madre de Déus
275:33me guariu óra, non catand' aos méus
279:10seede-mi óra bõ' ajudador (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
285:3Dest' un fremoso miragre vos quér' éu óra contar
288:7El natural dũa térra | foi que óra é chamada
291:39E lógo aquela óra, | assí com' aprendí éu,
292:74quen m' adubaría este | anél? Soubéss' óra qual
294:13que fez ũa gran sandece, | e oíd' óra quamanna,
295:3E daquest' un gran miragre | vos quér' óra retraer
295:21dela; e porên ll' avẽo | o que vos óra direi,
296:7E dest' un gran miragre | óra vos contarei
297:3Dest' un fremoso miragre | vos róg' óra que ouçades,
298:7E porend' óra un miragre direi
298:35Que me fillou óra ante ti tan mal
304:7D' ôrdin de San Bẽeto. | E óra chus da eigreja (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
306:5óra, muit' é de mal siso; | ca as óbras de Déus non
308:3E-dest' un mui gran miragre | vos quér' éu óra mostrar
309:11En aquel tempo tan bõo, | de que vos éu óra digo,
311:7E de tal razôn miragre | vos quéro óra mostrar,
313:35E diz: “Varões, chamemos | óra de bon coraçôn
313:55E a nav' alumeada | aquela óra medês
314:37dizendo: “Quen me posésse | óra en Jerusalên!”
315:6que vos contarei óra, | se me for ascuitado.
322:3Ca nos non acórr' en día | sinaado nen en óra,
322:21assí que en pouca d' óra | o ouve tan fórt' inchado,
325:35A moura con mui gran sanna | mandou-as lógu' essa óra
327:5Jesú-Crist' en Odimira, | como vos óra direi,
332:44por vos mostrar gran miragre | que óra conteu a min;
333:7E porên vos direi óra | un miragre que á feito
334:19E disse a o mancebo: | “Se óra podésses ir
334:22muit'; e sei óra con ele, | por Déus, ante de comer.
334:26e a mi e a téu amo | farás óra gran prazer.”
339:25e porend' óra, ai, amigos méus,
343:24a per poucas non m' é óra | que os ollos non te brito.”
345:51Aa óra que aquesto | fazían, ben en Sevilla
346:2assí quen guareç' a Virgen | é guarid' en pouca d' óra.
346:6e juïgará o mundo | tod' en mui pequena óra.
346:18non comía, nen al nada. | Mais aquela que sempr' óra
353:35E lógu' en aquela óra | pos eno séu coraçôn
362:3E de tal razôn com' esta | vos quér' éu óra dizer
365:3E sobr' aquest' un miragre | óra contar-vos querría
369:19Diss' o alcaide: “Quen ll' óra | fezésse per que errasse
369:74que fillei óra no río, | u andavamos pescando | éu e un méu companneiro.”
378:16qual vos óra contar quéro; | e des que oírdes qual
382:34non póss' estar que non faça | óra ũa oraçôn
384:34mig' óra a paraíso, | u veerás os maiores.
392:3Ca aquel óra que mente | jurando pelo séu nome,
392:4tal óra é juïgado | que o dïabo o tome
401:2Virgen, dos téus miragres, | peço-ch' óra por don
401:31Outros rógos sen estes | te quér' óra fazer:
407:41E cre' i óra esto que ti digu' éu: (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:2a óra que a Virgen | Madre de Déus, foi nada.
418:3E daquestes séte dões | vos quér' óra departir
418:16o ouve Santa María; | porque quantas óra son
419:67Mais a óra da sésta, | direi-vo-lo que fez
419:89e méu córp' óra lévan | pera o reino séu
420:3Bẽeita foi a óra | en que tu gẽerada
420:19e bẽeita a óra | u fuste saüdada
422:1Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.
427:10E porende vos quér' óra dizer