Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162242

Total distinct word forms: 10220

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ÓMEES37
22Esta é como Santa María guardou a un lavrador que non morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e séus ómees.
36:6d' ómees por sa pról buscar, no que todos punnades.
38:91estand' i ómees onrrados,
49:17ca muitos ómees éu vi
91:39E os ómees tal medo
96:57e os ómees, pois viron tal preito,
97:30séus ómees por el lógu' envïou; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
98:4a ómees e molléres | que estavan i,
119:22mandou fillar a séus ómees lanças e escudos, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
136:14dados ómees e molléres, com' é sa usança.
144:7a ómees, bõos e de creer.
146:7a ómees bõos contar,
146:55coita, e ómees sentiu
185:6ataes ómees éran | a que devemos creer.
197:5Ca se el algún poder á | de os ómees matar
198Esta é como Santa María fez fazer paz e que se perdõassen ũus ómees que se querían matar ũus con outros ant' a sa eigreja en Terena.
198:7Naquel logar s' ajuntaron | d' ómees mui gran companna
200:4son d' ómees muit' onrrados,
229:8ómees muitos da térra | por aver de Déus perdôn;
232:16e foi-se pera sa térra | e séus ómees envïou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
233:30e tod' aquel logar chẽo | éra d' ómees armados
237:86ómees a que nunca fiz | mal e que me roubaron,
248:12muitos ómees da térra | e sas candeas queimar;
258:2ómees de cinque pães, | que quér pód' acrescentar.
262:14e desta guis' a eigreja | ficou d' ómees senlleira,
265:109e ante outros ómees ben cen mil
302:4ómees de bõa vida | e por verdade mostraron
314:42Que érran por séus pecados | os ómees muit' a Déus;
348:28jazía ómees cértos, | non achou i nemigalla
353:16dizer a ómees bõos, | que o contaron a mi,
353:56vóssos ómees, ai, padre, | me dan ben e sen afán;
362:31E mandou-se levar lógo | alá a ómees séus,
364Como Santa María do Pórto guardou triínta ómees que cavavan térra pera sa igreja, e caeu ũa torre sobr' eles e non lles empeeceu.
369:17Ond' avẽo que un día | séus ómees do alcaide, | estand' ant' el, razõavan
371:24carregada de farinna, | e d' ómees i entrou
379Como Santa María do Pórto se vengou dos cossárïos do mar que roubavan os ómees que viínnan pobrar en aquela sa vila.
379:22en cujo termino éra, | come ómees malfeitores.